-d | yd | wd | úd

-'d angličtina

Význam -'d význam

Co v angličtině znamená -'d?

-'d

(archaic, or, poetic) -ed. Sometimes used to form the past tense of some verbs that are in the form of numerals, letters, and abbreviations, especially in online communication. Compare ’s.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »