čeština | angličtina | němčina | ruština

akcionář čeština

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako akcionář?

akcionář čeština » čeština

podílník akciové společnosti podílník majitel akcie

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje akcionář?

akcionář · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá akcionář?

Jednoduché věty

Setkání akcionářů se uskutečnilo.

Citáty z filmových titulků

Akcionáři.
Jsem akcionář, víte?
Satisfakci, že dostanete do vězení, ve srovnání s panikou mezi akcionáři.
schůzku s akcionáři observatoře.
Pouze akcionáře.
Dva hlavní akcionáři společnosti spolu patrně moc nevycházeli.
Žádní akcionáři ale neexistují!
Existují akcionáři.
Všichni akcionáři jsou členy plánovací komise pro výstavbu.
Paní předsedkyně, pane, vážení akcionáři dámy a pánové.
Mají akcionáře.
Myslíte, že chtějí, aby si jejich akcionáři a veřejnost. mysleli, že nehrají fair play a spravedlivě. Pravé hodnoty téhle země, a co dnes znamenají?
Přátelé,. akcionáři. přišli jsme se rozloučit.
Chcete říct, že ohrozil zájmy CIA a akcionáře?
Do šesti měsíců to přemění na zábavné centrum s hernami jako přesnou miniaturu Coney Island. kde každý kluk bude akcionář s podílem na zisku.
On je hlavní akcionář. - Jsme na dovolené.
Nejsem ani akcionář.
Předstíral, že neví, co to je akcionář!
Ten chlap není akcionář, je to pašerák. jsou to akcie nebo drogy.
Slyšeli jsme, že je to nejmladší akcionář. V této továrně, kterou jste okupovali.
Aha, takže jste akcionář?
Jsem akcionář.
Jste sice náš hlavní akcionář, ale prezidentem společnosti jsem pořád .
Hlavní akcionář Manuel Pla se dnes postavil proti prezidentu Novy Sertovi. v zasedací místnosti, zatímco stojím na parkovišti.
Richard Cranwell, majoritní akcionář, filantrop a playboy.
Tenochův otec byl akcionář sportovního klubu kde jeho syn mohl přijít každé pondělí v zavírací den.
Každý akcionář hlas.
Slyšeli jsme, že je to nejmladší akcionář továrny, co okupujete.
Jde o to, že jako akcionář BT. mám pocit, že teď mi jde o víc a nechci, aby nějakej proletariátskej hajzl ohrožoval moje investice.
Zatím jste náš největší akcionář. Vaše chování se odrazí na firmě.
Říkal jste, že i ten nejmenší akcionář zde může vystoupit.
I když jsi partner v týhle agentuře tak jsem pořád výkonný ředitel a hlavní akcionář a jsou tu pořád nějaký hranice.
Poté může každý nový akcionář, který se tak rozhodne, uzavřít svou darovací smlouvu a obdržet dividendy.
Ano, jsem akcionář.
Možná nějaký naštvaný akcionář.
A víš, kdo je největší akcionář?
Jestli ho nevlastním, tak jsem alespoň hlavní akcionář.
jsem druhý největší akcionář v tomto hotelu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nečekané je to, že nově vznikající jmění neobohacuje akcionáře internetových společností, nýbrž ty, kdo špičkové technologie nakupují a používají, a dále spotřebitele, jimž tito slouží.
Finanční restrukturalizace obvykle smete akcionáře a novými akcionáři se stanou držitelé dluhopisů.
Takže se nemůžeme dotknout nejen majitelů dluhopisů, ale dokonce ani akcionářů - třebaže valná část zbývající hodnoty těchto akcií nereflektuje nic víc než sázku na vládní pomoc.
Vláda si v důsledku toho plete finanční záchranu bankéřů a jejich akcionářů s finanční záchranou bank.
Podobně i mnozí šéfové firem vědí, že předstírat neexistenci klimatických problémů je špatné pro akcionáře, protože realita jednoho dne udeří.
Úspěšná vize musí být přitažlivá pro různé okruhy stoupenců a akcionářů.
Neměli by se o věc více zajímat akcionáři?
Zdá se však, že se akcionáři o mzdovou politiku příliš nezajímají.
Vše ovšem nasvědčuje tomu, že bez tlaku akcionářů bude problém přetrvávat.
Neschopnost požadavek splnit časem vede ke smrtelné organizační ochablosti, jež plyne ze ztráty důvěry mezi zaměstnanci, akcionáři, zákazníky a ve společnosti.
Zaprvé, pevná pravidla, která likvidují akcionáře a pokutují dlouhodobé věřitele, jsou pro bankéře zřetelným odstrašujícím prvkem.
Aby tito akcionáři zvýšili hodnotu svých podílů, podporovali úsilí o snižování globálního objemu mezd a počtu zaměstnanců ve firmách.
STANFORD - Těžkopádná snaha čínské vlády udržet pod kontrolou nedávnou volatilitu akciového trhu - zatím poslední krok zakazuje prodej nakrátko a prodeje velkými akcionáři - vážně poškodila její důvěryhodnost.
Nové myšlení by mělo klást lidi na první místo a akcionáře bank a držitele dluhopisů na místo druhé.
Jelikož akcionářská demokracie nezajišťuje účinnou kontrolu pevně usazeného, neřízeného a nestřídmého vedení, finančnictví potenciál hrát silnou roli při zajišťování toho, aby manažeři firem pracovali v zájmu svých akcionářů.
Navíc k němu došlo ve velkém americkém stylu: společnost byla rozštěpena na více než 30 částí, akcionáři dopadli velice dobře a rod Rockefellerů se v očích americké veřejnosti později rehabilitoval.
Právě ta charakterizovala reakci většiny lidí na zprávy o odměnách bankéřů poté, co velký krach let 2007-2008 rozdrtil banky, podniky, úspory akcionářů, růst i pracovní příležitosti.
Tyto dluhopisy by měly být sestaveny tak, aby vytvářely silnou pobídku pro manažery a akcionáře bank, aby raději vydávali akcie, než utrpěli převod.
Především uzákonili všeobecnou záruku za celý bankovní systém, aby zabránili šířící se panice (zajištěním plošné ochrany všem kromě akcionářů).
Úspěšná vize musí být přitažlivá pro různé okruhy stoupenců a akcionářů. Co hraje do not jedné skupině, nemusí sedět druhé.
I kdyby akcionáři a držitelé dluhopisů přišli o všechno, při správné restrukturalizaci stále dokážeme zachránit banky a ochránit daňové poplatníky a zaměstnance.
Akcionáři fondu by museli souhlasit, že tyto náklady ponesou.
Ratingové agentury a akcionáři znervózní, kdykoli slyší, že přísnější regulatorní prostředí nemusí být nutně nevýhodou.

Možná hledáte...