dle | vole | role | pole

dole čeština

Význam dole význam

Co znamená dole?

dole

na místě blíže ke středu Země  Ještě před chvílí opravoval střechu domu, ale teď už je dole.

Synonyma dole synonyma

Která slova mají podobný význam jako dole?

Příklady dole příklady

Jak se používá dole?

Jednoduché věty

Dole je dáma, která si s tebou přeje mluvit.
Co tady dole děláš?

Citáty z filmových titulků

Omlouvám se! Nemyslela jsem si, že tady dole někdo bude.
Za chvilku jsem dole.
Není rovnoprávnost už teď? Ti dole by měli prostě poslouchat ty nahoře!
Rie má dole samé nedokončené návrhy.
Hluboko dole v zemském jádru leží Peklo, kde bude navždy trpět pokušitel Ďábla.
Za chvíli jsem dole.
Agnes bude hned dole.
Flaherty je dole a s ním dvojka poldů.
Poslyšte, dole na ulici je opuštěný auťák.
Koukni na ty malý holubičky tady dole.
Dole je otevřeno pro všechny, i pro poldy.
To jsem byla dole, na terase.
Oh, ty lidi dole.
Máš představu jak to tam dole v našem domě vypadá?
Nemyslela jsem si, že tady dole někdo bude.
Ti dole by měli prostě poslouchat ty nahoře!
Veliteli Dole!
Je to 12metrová plachetnice dole v úžině.
Potřebuji, aby to bylo ve všední den, mezi devátou ráno a čvrtou hodinou, když jsou děti ve škole a Marcus dole v depu.
Ty to zvládáš hlavně dole v Black Sail, Bernie.
Řeknu chlápkům dole, že se spona přetrhla a nahoře je to opravované. A nahoře řeknu, že chlápci se zdola to mají na čištění.
Co jste dělali dole u řeky?
Bez vědomí správce, který spal ve svém příbytku dole v parku, jsem vstoupil dovnitř.
Máš snad dole někoho, mezi tou lůzou?
Za minutku budu dole.
Drahý Hansi, jsem přesvědčen, že stejně jako já jsem vás nenechal dole, vy mě tu nenecháte teď.
Ty dveře dole jsou zamčené zvenčí.
V 5.00 dole.
Kde dole?
Znáte toho pána, kterého jsme potkali dole? Má jizvu na tváři.
Haló, tam dole!
Ze pět minut se sejdeme dole.
Viděla jsi dole ten nakloněný strom?
Bude dole za minutu.
Pan Giron je dole.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Místo aby však vlády bohatých zemí akceptovaly přirozený úbytek svých populací, absorbují stále více lidí, aby udržely mzdy dole, a tím urychlily růst.
A s dalším prohlubováním transatlantické obchodní nerovnováhy budou zapotřebí ještě větší kapitálové toky, aby se euro udrželo dole.
Kdyby byl Chirac dole a Blair nahoře, mohla by současnou francouzsko-německou alianci nahradit aliance anglosasko-německá.
Německo a Japonsko musely být drženy dole, komunistickým mocnostem muselo být bráněno v rozpínavosti a staré evropské země se musely naučit žít pospolu pod deštníkem pannárodních institucí.
Obdobně za signálního kanárka v dole považuje Antarktidu, ale opět nám neříká celou pravdu.
Pro eurozónu, kde všechny ekonomiky skupiny PIIGS (Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko) sužují úzce provázané problémy udržitelnosti dluhu jednak veřejného, jednak externího, je Řecko též příslovečným kanárem v dole.
Malajsii se zdařilo výrazně snížit příjmové propasti oddělující různé etnické skupiny, a to nikoliv sražením těch nahoře, nýbrž vyzvednutím těch dole.
V zásadě se zdá, že politické elity Ruska se smířily - nebo předstírají, že se smířily - s politickou krajinou, kde osamocený Putin shlíží z vrcholu hory na všechny ostatní dole v údolí.
Vláda se tedy od roku 2009 pohybuje špatným směrem, když prudce zvýšila marginální daňové sazby dole (dramatickým zvýšením transferových programů) a nedávno také nahoře (zvýšením daňových sazeb pro bohaté).
Po dni práce v dole, před školní tabulí nebo za pultem v obchodě chtějí všichni Rusové obstojné služby, logický daňový systém a pravidelnou výplatu.
Přetrvává starý sovětský postoj: ti tam nahoře učiní svá vlastní rozhodnutí bez ohledu na nás tady dole.

Možná hledáte...