Hase | prase | Phrase | Pause

Phase němčina

fáze

Význam Phase význam

Co v němčině znamená Phase?

Phase

fáze stetig verlaufender Entwicklungsabschnitt oder stetiger zeitlicher Ablauf Das geschah in der Phase, als die Krankheit sich gerade erst ankündigte. Mathematik \varphi in der Darstellung der komplexen Zahl r\cdot\mathrm e^{\mathrm i\varphi} r heißt Betrag der komplexen Zahl, φ heißt ihr Argument oder ihre Phase. fáze Physik Schwingungsversatz einer Welle an einer bestimmten Stelle und zu einem bestimmten Zeitpunkt Die Wellengeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Phase einer Welle ausbreitet. fáze Physik Schwingungsversatz zweier oszillierender Größen gleicher Frequenz, insbesondere Wechselspannungen Elektrotechnik : Außenleiter, nicht geerdeter Leiter von Wechselstrom Die Phase ist der schwarz oder braun ummantelte Draht in einem Kabel, der den Strom führt. fáze Astronomie veränderlicher Beleuchtungszustand eines nicht selbst leuchtenden Himmelskörpers Galileo Galilei entdeckte die Phasen der Venus. Chemie, Materialwissenschaft hinsichtlich physikalischer Eigenschaften homogener Bereich Öl und Wasser sind zwei nicht mischbare Flüssigkeiten. Beide Phasen werden verrührt, bis eine Emulsion entsteht.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Phase překlad

Jak z němčiny přeložit Phase?

Phase němčina » čeština

fáze

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Phase?
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Phase příklady

Jak se v němčině používá Phase?

Citáty z filmových titulků

Aber der Meyerismus hat dir in einer schwierigen Phase geholfen. Und jetzt braucht die Bewegung etwas von dir.
Vím, že ti Meyeristé v těžkém období pomohli a nyní Hnutí potřebuje něco na oplátku.
Das ist nur eine Phase.
Takový nesmysl!
Wir sollten so eine Phase haben.
Právě to musíme mít.
Wie seltsam er in dieser Phase aussieht.
Jak zvláštně vypadá v této čtvrti.
Die ersten Tage, die ich in der Ruhe unserer Villa in Aldeno verbrachte, erinnerten mich an die Phase der Genesung, die auf überstandene Kinderkrankheiten folgt.
První dny, které jsem klidně trávila v naší vile v Aldenu, mi připomínali fáze uzdravování, když jsem se jako malá uzdravovala z dětských nemocí.
Ich bin in einer komplizierten Phase.
Mívám teď ztrápenou náladu.
Ich glaube, Atonalität ist nur eine kurze Phase in der Jazzmusik.
Podle mě je atonálnost v jazzu jen přechodná fáze.
Meist erleben Schauspieler eine Phase der Bescheidenheit auf dem Weg zum Star.
Většina nových hvězd se aspoň nějakou dobu chová skromně.
Zuerst durchläuft sie die Phase der typisch weiblichen Entrüstung, dann Gleichgültigkeit, Verdauungsprobleme, Schlaflosigkeit.
Nejdřív projde typickou ženskou reakcí indignace, pak indiference, pak indigesce, a pak insomnie.
Das ist nur eine Phase.
To je jen takové období.
Sag nicht, es sei nur eine Phase.
Neříkej, že je to jen takové období.
Ich denke, die Welt durchläuft vielleicht eine Phase. so wie ich mit Mutter.
Myslím, že svět možná prochází jen takovým obdobím. tak jako já s matkou.
Die Phase der Nichtverbrüderung wird zirka zwei Tage dauern.
Odhaduji, že fáze nebratření potrvá přibližně 48 hodin.
Es ist dringend notwendig, für Vertrauen und Verständnis in dieser kritischen Phase zu sorgen.
Péče a pochopení jsou zoufale zapotřebí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Die erste Phase bestimmte die Politik der Keynesianischen Hochwasserstands-Anzeige der 1960er Jahre voll Vertrauen in die Nachfragesteuerung.
Prvním z nich bylo keynesiánské období dosud nejvyšší důvěry v řízení poptávky z let šedesátých.
Diese zweite Phase erweist sich nun als ebenso vorübergehend wie die erste.
Toto období teď podle všeho končí jako to předchozí.
Ich glaube, dass die Betriebseinstellung des letzten verbleibenden Reaktors in Tschernobyl den Beginn einer neuen Phase der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und den G7-Staaten markieren muss.
Mám za to, že zastavení posledního reaktoru by se mohlo stát začátkem nové fáze spolupráce mezi Evropskou unií a státy G7.
Sie merken an, dass es sich beim goldenen Zeitalter tatsächlich um eine ungewöhnliche Phase handelte, wenn man sich die Wirtschaftsgeschichte der letzten beiden Jahrhunderte ansieht.
Autoři poznamenávají, že podíváme-li se na poslední dvě staletí ekonomických dějin, byl zlatý věk ve skutečnosti výjimečným obdobím.
Eine neue Phase der Unsicherheit und Volatilität hat begonnen, und sie dürfte zu stürmischen Zeiten für Volkswirtschaften und Märkte führen.
Nové období nejistoty a volatility začalo a jeví se jako pravděpodobné, že povede k rozvlněným ekonomikám a rozvlněným trhům.
Als Wissenschaft und Mathematik einige hundert Jahre lang eine Phase der großen Erfindungen genossen, stach eine Region der Welt besonders hervor.
Když se přírodní vědy a matematika těšily několikasetletému období velkých vynálezů, čněla jedna oblast světa nad všemi ostatními.
Indessen traten islamische Kulturen in eine historische Phase ein, in der die Wissenschaft mit westlichem Einfluss gleichgesetzt und gemieden wurde.
Islámské kultury mezitím vstoupily do historické fáze, v níž bylo položeno rovnítko mezi vědu a západní vliv, a společnost se tudíž vědě vyhýbala.
In dieser akuten Phase könnten Regierungen ihren Finanzierungsbedarf im Rahmen vereinbarter Grenzen zu sehr geringen Kosten decken und die EZB würde nicht gegen Artikel 123 (die No-Bailout-Klausel) des Vertrags von Lissabon verstoßen.
Vlády by v tomto nouzovém období za velmi nízké náklady uspokojily v dohodnutých mezích své finanční potřeby a ECB by neporušila článek 123 Lisabonské smlouvy.
Diese Maßnahmen würden ausreichen, um die Finanzmärkte zu beruhigen und die akute Phase der Krise zu beenden.
Tato opatření by byla dostatečná k uklidnění trhů a překonání akutní fáze krize.
In der akuten Phase der Krise sind Haushaltskonsolidierungen und Sparmaßnahmen unumgänglich, aber längerfristig wird die Schuldenlast ohne Wachstum nicht mehr tragbar sein - und die Europäische Union auch nicht.
Během nouzového období bude nevyhnutelné fiskální omezování a úsporná opatření; dlouhodoběji se ale bez růstu ukáže jako neudržitelné jak dluhové zatížení, tak samotná Evropská unie.
Die vielleicht beste Chance zur Lösung des Problems in einer früheren Phase bestand unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahre 1991.
Největší šance na vyřešení tohoto problému v rané fázi se zřejmě nabízela bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.
Heute, nach dem dritten Atomtest des Nordens, scheinen wir in die bisher gefährlichste Phase eingetreten zu sein, und das Regime erklärt, dass es nie auf seine nukleare Option verzichten werde.
Dnes, po třetí jaderné zkoušce Severu, jsme zřejmě vstoupili do zatím nejriskantnější fáze, kdy severokorejský režim deklaruje, že se své jaderné hrozby nikdy nevzdá.
Zwar hat der Euro starken Gegenwind, doch segelte auch der Dollar in seiner ersten Phase nicht immer sanft dahin.
Třebaže teď euro naráží na silný protivítr, ani plavba dolaru nebyla zkraje vždycky hladká.
Ist es, da sich die Weltwirtschaft mitten in einer Phase nachhaltiger und zunehmend ausgewogener Expansion befindet, möglicherweise an der Zeit, sich mit dem Chancenpotenzial auseinander zu setzen?
Vzhledem k tomu, že dnešní globální ekonomika se nachází uprostřed vytrvalé a čím dál vyrovnanější expanze, nenadešel čas začít zvažovat rizika pozitivního vývoje?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...