adenozin trifosfát čeština

Překlad adenozin trifosfát rusky

Jak se rusky řekne adenozin trifosfát?

adenozin trifosfát čeština » ruština

аденозинтрифосфат
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...