Custodia spanělština

péče

Význam Custodia význam

Co v spanělštině znamená Custodia?

Custodia

Nombre propio de mujer

Překlad Custodia překlad

Jak z spanělštiny přeložit Custodia?

Příklady Custodia příklady

Jak se v spanělštině používá Custodia?

Citáty z filmových titulků

El Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo custodia tu alma por la vida eterna, Amen.
Tělo našeho Pána Ježíše Krista, který žije a vládne navěky. Amen.
Y verás quién se quedará la custodia del niño.
A brzy uvidíš, kdo má na péči o dítě právo.
Con la vida que usted lleva, no tiene derecho a la custodia de un niño.
Žena, která vede takový život, nemá právo pečovat o malé dítě.
Además, es el deseo de Madame que mientras la mitad del interés. sea depositado como es usual en la cuenta de Madame, la otra mitad contrariamente a la costumbre sea entregada en efectivo a la custodia personal de Madame.
Kromě toho, je přáním madam, aby zatímco polovina podílu. má být umístěna, jako obvykle na konto madam, druhá polovina, v tomto případě, bude doručena v hotovosti do osobního držení madam.
Lo dejo en su custodia por el momento.
Prozatím ti ho dávám na dohled.
Tenemos una orden para llevarlo bajo custodia.
Máme tu příkaz ke vzetí do vazby.
La acusada queda en custodia, bajo fianza de 5000 dólares.
Obžalovaná zůstane ve vazbě s kaucí 5000 dolarů.
Le da a Sargent custodia temporal de un chico sin nombre, de padres fallecidos.
Z důvodu úmrtí rodičů potvrzuje dočasnou péči o chlapce beze jména.
Se quedará aquí bajo custodia.
Zůstanete tady pod ochranným dozorem.
El acusado es colocado bajo la custodia del Jefe de Policía.
Odsouzený nechť je neprodleně předán k výkonu trestu.
Porque usted está bajo custodia.
Protože vy jste zatčen.
Yo estoy bajo custodia.
Tak fajn, jsem zatčenej.
Todos están bajo custodia.
Všichni jsme zatčení.
Están bajo custodia.
To nejde, ti jsou oba ve vazbě.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

En algunos casos, no se ha vuelto a saber de personas que han sido puesta bajo custodia uzbeca.
Občas se stane, že lidé, kteří se dostanou do uzbecké vazby, už se nikdy neozvou.
Si los hijos de Golubchuk logran convencer al tribunal de que su padre no está sufriendo, podría ordenar razonablemente al hospital que les ceda la custodia del paciente.
Dokáží-li Golubchukovy děti přesvědčit soud, že jejich otec netrpí, soud by mohl se vší logikou vydat nemocnici příkaz, aby jim nad otcem ponechala opatrovnictví.
Los ahorros se depositan en los bancos porque se confía en que ellos no los van a robar, y la custodia de dichos dineros tiene un precio.
Lidé ukládají úspory do bank, protože věří, že je o ně banky nepřipraví, a za jejich správu platí určitou cenu.
Esas parejas describen las dificultades creadas por la atribución de carácter delictivo a su relación, incluidas exigencias extorsionadoras y la amenaza de la pérdida de la custodia de un hijo de una relación anterior.
Tyto páry popisují obtíže spojené s kriminalizací jejich vztahu, včetně vyděračských žádostí a hrozby ztráty opatrovnictví dítěte z předchozího vztahu.
Los bancos nacieron de un procedimiento mediante el cual los orfebres de oro y plata, que, por un pequeño precio, aceptaban depósitos para su custodia.
Banky vznikly z praxe zlatníků a stříbrotepců, kteří za malý poplatek přijímali vklady do úschovy.

Možná hledáte...