curso | curro | corvo | curio

curvo spanělština

zkroucený, ohnutý, křivý

Význam curvo význam

Co v spanělštině znamená curvo?

curvo

Que se dobla o se aleja gradualmente de la línea o dirección recta sin formar ángulos..

Překlad curvo překlad

Jak z spanělštiny přeložit curvo?

curvo spanělština » čeština

zkroucený ohnutý křivý

Příklady curvo příklady

Jak se v spanělštině používá curvo?

Citáty z filmových titulků

Sí, es plano de un lado y curvo del otro.
Ano, je to ploché na jedné straně a obloukovité na druhé.
Techo curvo.
Zakřivený strop.
Hay agujeros negros en el espacio, antimateria, espacio curvo. Cosas tan raras para nosotros como lo sería la electricidad en la Edad Media, o este barco en la Segunda Guerra mundial.
Ve vesmíru existují černé díry, antihmota, zakřivený prostor. a jsou pro nás stejně neobvyklé jakou byla elektřina pro lidi ve středověku.
Vamos, Aubrey, el tiro curvo.
No tak, Aubrey, poznáš přece faleš.
Lo llaman el espacio curvo.
Nazývá to zakřivený prostor.
Se lo describí a alguien como un waffle alto, curvo, suave y vacío.
Musela jsem ho popsat jako vysokou, měkkou a dutou oplatku.
Mira el guante de béisbol del receptor, no acepta la primera señal, elige el tiro curvo.
Dívá se na chytačovu rukavici, ignoruje první signál a hází obloukem.
Lanzamiento curvo.
Hází to do oblouku.
Tu sabes, curvo. es.
Víš přece, kudrnáč. je..
Equipo de skate Zephyr buscar un cajón de escritorio de 1,25 cm de grosor y un poco curvo si tenias suerte.
Zephyr skate team najít nějakou zásuvku ze stolu asi 1,25 cm tlustou a trochu zahnutou, když jsi měl štěstí.
Desde la punta hacia abajo, el declive parece curvo.
Od špičky dolů se hrana lehce stáčí.
El que saltó lo cortó con algo curvo.
Vypadá to, že ho skokan řízl něčím nerovným.
Es demasiado curvo y grande.
Je příliš kulatý a je moc velký.
Utilizando algún instrumento curvo. Probablemente la navaja de cascos.
Použil nějaký zakřivený nástroj.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Cuando Einstein logró generalizar su teoría e introdujo el tiempo-espacio curvo, en el que la luz se dobla alrededor de los cuerpos astronómicos pesados, el número de nominaciones creció todavía más.
Když Einstein svou teorii ještě více zobecnil a přišel se zakřiveným časoprostorem, v němž se světlo ohýbá kolem těžkých astronomických těles, počet nominací ještě vzrostl.

Možná hledáte...