interpersonální čeština

Příklady interpersonální spanělsky v příkladech

Jak přeložit interpersonální do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Při mém studiu interpersonální dynamiky, jsem zjistil, že konflikt, následován emocionálním výlevem, často posílí spojení mezi dvěma lidmi.
He estudiado la dinámica de las relaciones humanas y parece que el conflicto, seguido de la descarga emocional sirve para estrechar los lazos entre dos personas.
Má na programu interpersonální událost s Black Canary.
Él tiene un evento interpersonal con Canario Negro.
Opravdu se nerad pletu do interpersonální agrese.
En realidad no estoy confundida sobre la agresión personal.
To je škoda, protože já bych ti mohl říct hodně o interpersonální agresi.
Es una pena, porque podría decirte muchas cosas sobre la agresión personal.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Z tohoto pohledu je psychoterapie obohacené interpersonální prostředí, ušité na míru tak, aby povzbuzovalo růst a integraci neuronových sítí, které řídí paměť, poznávání, emoce a záliby.
Desde esta perspectiva, la sicoterapia es un ambiente interpersonal enriquecido, adaptado para estimular el crecimiento y la integración de las redes neuronales que regulan la memoria, la cognición, la emoción y la retención.
Lidský mozek se vyvíjel společně s mluveným jazykem v sociálním kontextu, a proto je logické věřit, že emočně zabarvený interpersonální dialog může vhodně stimulovat mozek k učení.
El cerebro humano ha evolucionado a la par que el lenguaje hablado en contextos sociales, de modo que es lógico creer que el diálogo interpersonal dirigido por las emociones puede servir de estímulo para que el cerebro aprenda.

Možná hledáte...