invenir spanělština

Význam invenir význam

Co v spanělštině znamená invenir?

invenir

Dar con algo o alguien, con o sin buscarlo.

Příklady invenir příklady

Jak se v spanělštině používá invenir?

Citáty z filmových titulků

Hoy trabajamos en lugar de invenir en publicidad, para tener algo que atraiga al cliente.
Místo investice do reklamy víc pracujeme, abychom mohli něčím zaujmout zákazníky.

Možná hledáte...