invulnerable spanělština

nezranitelný

Význam invulnerable význam

Co v spanělštině znamená invulnerable?

invulnerable

Sin riesgo probable de sufrir daño, herida o lesión. Que no se deja afectar por acciones o comentarios en su contra.

Překlad invulnerable překlad

Jak z spanělštiny přeložit invulnerable?

invulnerable spanělština » čeština

nezranitelný

Příklady invulnerable příklady

Jak se v spanělštině používá invulnerable?

Citáty z filmových titulků

Él, que mató al dragón, es invulnerable.
Nikdo nemůže zabít drakobijce!
Señor, con ese dinero podríamos construir una flota grande e invulnerable.
Pane, s těmito penězi bychom mohli postavit velké a neporazitelné válečné loďstvo.
Y como siempre, cínico e invulnerable.
A zatrpklý a nepřemožitelný.
No se es invulnerable.
Nejsme z cukru.
De ahí es donde viene su reputación de ser invulnerable.
Odtud jeho pověstná nezranitelnost.
Para entonces, todos pensaban que Douglas era invulnerable.
Do teď si celý wing myslel, že Douglas je neporazitelný.
Se considera invulnerable.
Připadá si nezranitelný.
No es invulnerable.
Není nezranitelný.
Con esto seré invulnerable.
S tímhle jsem nezranitelný. Budu jejich vládcem.
Con un poco de experiencia, seré invulnerable a las sospechas.
Po troše praxe mě už nikdo nebude podezřívat.
Mientras Sollozzo esté protegido, es invulnerable.
Když je Sollozzo střežený, je nezranitelný.
Cuando se lo ponga alguien noble de corazón lo hará invulnerable a cualquier herida.
Toho, kdo ušlechtilé srdce má. činí ta přilba nezranitelným.
Nuestro país no es invulnerable, el Estado Mayor debe aceptarlo.
Naše země není nezranitelná.
Casi invulnerable.
V podstatě nezranitelný.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Hasta China, que antes parecía invulnerable, debe prepararse para una reducción a la mitad de su índice de crecimiento.
I kdysi nezranitelná Čína musí uvažovat o snížení svého tempa růstu o polovinu.
Los liberales pakistaníes pueden tener razón en cuanto a que su país es invulnerable a una toma del poder por parte de los islamistas.
Pákistánští liberálové mohou mít pravdu, že jejich země islamistickému uchvácení moci nepodlehne.
Estados Unidos es más poderoso que ningún país desde los tiempos del Imperio Romano. Pero, como Roma, no es invencible ni invulnerable.
USA jsou mocnější než kterákoliv země od pádu Římské říše, ale stejně jako Řím není ani Amerika nepřemožitelná či nezranitelná.

Možná hledáte...