cz | cw | wc | cv

&c. angličtina

Význam &c. význam

Co v angličtině znamená &c.?

&c.

(dated) : …and so on, …and other things.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »