čeština | angličtina | němčina | ruština

'Uthman angličtina

Význam 'Uthman význam

Co v angličtině znamená 'Uthman?

'Uthman

(Islam) the third Caliph of the Ummah