čeština | angličtina | němčina | ruština
Víte, že do Dobrého slovníku můžete napsat i celou větu? Zkuste to »