Pomohu vám pochopit nejen jednotlivá slova, ale i celé věty.