čeština | angličtina | němčina | ruština
rám | vát | vál | Váh

vám čeština

Význam vám význam

Co znamená vám?

vám

dativ osobního zájmena vy  Říkám vám, že vážil čtrnáct liber.  Co se vám stalo?

Synonyma vám synonyma

Která slova mají podobný význam jako vám?

vám čeština » čeština

vás vámi člověk vy ty tobě tebou tebe

Možná hledáte...

vy