í | z | ž | y

i čeština

Význam i význam

Co znamená i?

i

spojuje větné členy, silněji než spojka a  Horní i dolní končetina se od sebe liší funkcí. kniž. proto

i

zdůrazňuje tvrzení resp. následující větný člen  On pak řekl: „I ne, nemáš pravdu.“

Synonyma i synonyma

Která slova mají podobný význam jako i?

Příklady i příklady

Jak se používá i?

Jednoduché věty

I ženy chtějí mít sex.
I když jsem byl vyčerpaný, pracoval jsem dál.
I když jsem byla vyčerpaná, pracovala jsem dál.
Jak si kdo ustele, tak si i lehne.
I když je bohatý, není šťastný.
Váš profil: uzavřel jste študia v ekonomice, podnikání nebo počítačové vědy a ideálně i s životem.
Váš profil: uzavřela jste študia v ekonomice, podnikání nebo počítačové vědy a ideálně i s životem.
Dnes jsem se vzbudil ve dvanáct, ale i tak jsem nezaspal.
Její činy i slova jsou vždy čestné.
Většina přišla z Evropy, ale hodně jich přišlo i z Latinské Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie a Kanady.
I budoucnoust byla dříve lepší.
I nejhezčí růže jednou odkvete.
Ta kniha je tak jednoduchá, že ji může číst i dítě.
I kdyby se každý smál, to co povídá, není žádný vtip.
Většina lidí má velkou nechuť časně vstávat, i když musí.
Můžeme zaznamenat minulost i přítomnost.
I tak ti děkuju.
Holub i pštros jsou oba ptáci; jeden umí létat a druhý ne.
Musím jít, i kdyby lilo jako z konve.
Zápas se odehraje, i kdyby pršelo.
Když tě tvůj přítel upozorní na tvé chyby, přijmi to, co ti řekl, nejen pokojně, ale i s vděkem.
I když jsme čekali až do deseti, Bill se vůbec neukázal.
Myslím na ni ve dne i v noci.
Mladí i staří lidé si přejí štíhlou postavu.
Míváme tady málo sněhu, dokonce i v zimě.
Měď i stříbro jsou kovy.
Hovoří anglicky i francouzsky.
Ovládá Angličtinu i Francouzštinu.
I superhrdinové občas potřebují odpočinek.
I když nebudeme mít štěstí na první pokus, můžeme se šukat dál dokud neotěhotním.
Proč by i ne?
Dívka šla do školy, i když byla nemocná.
I já jsem byl porážen.
Můžeš jít i sám.
To samé se dá říct i o Německu.
Psi, kočky i koně jsou zvířata.
Nejen Tom musí studovat, ale i já.
Mám dobré hodinky, i když nejsou úplně nové.
Lvi, vlci, sloni i koně jsou zvířata.
Dělám to i pro vaše dobro.
Tom otevřel okno i přesto, že matka mu řekla, aby to nedělal.
Tom i já jsme velice zaneprázdnění.

Citáty z filmových titulků

Prý má prostřílené nohy. A měla zraněné i oči.
Ucítil jsem moment, kdy jsem se mohl změnit, a dokonce i svět stál na mé straně.
I ostatní studenti mi pomáhají, ale pořád to nemůžu pochopit.
Takže jste dělali i víc?! Ne!
I když Clovise nahradila Cornelie, Británie se nezměnila.
Zmizel i signál od skupiny Haley. Tak je to tady.
Musí dokončit misi i za cenu svého života.
I když se nestřetneme na bojišti, pořád je to můj nepřítel.
Nejen Tamaki, ale i Inoue a ostatní jsou nadšení.
Už jsme ztratili i druhou vlnu útočníků!
Řekněte to i Urabemu a Senbovi za námi.
Už i Cornelie pochopila, že se její šance na vítězství zmenšují.
Karen, mám tu kostýmy i pro tebe. Koukej.
Dokonce i v koupelně!
Ona je typ ženy, co se zbaví všeho, co jí stojí v cestě dokonce i svých děti.
Umím vepřové na sladko i na kyselo a taky těstoviny.
Postaráme se i o ostatní, Franku.
Možná se mi to povede i bez ní.
Je to docela smůla i pro nás.
Jestlipak by to působilo i na mě?
Ale funguje, i když se dívám přes sklo.
Jestli má vlastnosti světla, tak je možné, že se i odráží.
I Suzakovi a Nanali.
A budeš mi pomáhat i v budoucnu?
Nejen naši spojenci, ale i členové Řádu se chtějí přidat do speciální oblasti.
I když nemáme žádnou záruku?
Dokonce i Diethard a Rakshata jsou v pohotovosti.
V roce 1551, se stalo trestným činem, i vyplutí na lodi s více stožáry.
I 11-tí se můžou stát úspěšnými!
I v ghettu se názory liší?
Pokračuje to dobře i beze mě.
I když mě ten sen dost zatěžuje.
Nikdo nezemře, dokonce i když udělám chybu. To jsem si myslela. Vypadá to, že všechno proběhne v pořádku.
I když to není tak dávno, co nás napadla Čínská federace.
Měl jsem na starost i ten minulý rok.
Upozorním i záložní tým.
Můžete vysílat toto video i do Arei 11?
I když je to omezený region.
Dokonce i mého hloupého expřítele.
I přesto co se stalo, si nemyslím, že je to tu pro tebe bezpečné.
Něco trvalejšího by bylo hezčí, dokonce i kámen je lepší.
Upřímně to překvapilo i mě.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech. Takže se to může stát všude.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Avšak i pravicový vůdce odboje Charles de Gaulle musel ve své první poválečné vládě strpět komunisty a souhlasil se znárodněním průmyslu a bank.
I Vietnamci, Indonésané, Filipínci, Barmánci, Indové a Malajsijci chtěli svůj díl svobody.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
Se sovětským modelem se však zhroutila i řada dalších věcí.
V nedávných letech se objevily i jiné ideologie snažící se zaplnit lidskou potřebu společných ideálů.
Byť se proti terorismu bojuje ve jménu demokracie, tento boj vedl k jejímu zřetelnému oslabení, zapříčiněnému úřední legislativou i všeobecnou úzkostí.
Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí, měla by silný liberalizující dopad.
Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání, například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb.
I při absenci mezinárodních pravidel by EU a USA mohly podniknout dva kroky, aby zajistily, že TTIP nebude mít nepříznivé důsledky pro rozvojové ekonomiky.
Samozřejmě, různé složky dluhu se značně liší svým charakterem i zdroji financování - a tedy svou udržitelností.
Dobrou zprávou je, že po nedávné návštěvě prezidenta Chu Ťin-tchaa ve Washingtonu Amerika i Čína uskutečňují pozitivní kroky k vyřešení svých sporů nad bilaterální bilancí běžného účtu.
Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech.
Podobné požadavky se ozývaly po celé Evropě, kde v čele protinacistického či antifašistického odboje často stáli levičáci nebo i komunisté, zatímco předváleční konzervativci byli mnohdy ušpinění kolaborací s fašistickými režimy.
Během pár hodin přišlo náhle a násilně o život více než 3000 nevinných lidí - většinou Američanů, ale i občanů 115 dalších zemí.
Jistou roli zde hraje i vojenská síla.
Pákistán zůstává útočištěm al-Káidy i některých nejnebezpečnějších světových teroristů.
Existuje i stále větší nebezpečí domácího terorismu.
I menší teroristické úspěchy jsou však nákladné z hlediska zmařených životů, peněz a uzavírání jinak otevřených společností.
Samozřejmě chceme i nadále nacházet způsoby, jak sebe učinit zranitelnými méně a teroristy více.