ž | y | ý | x

z čeština

Význam z význam

Co znamená z?

z

vyjadřuje směřování směrem zevnitř něčeho  Vyšel z lesa ven do otevřené krajiny. vyjadřuje původ něčeho  Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala sis ji do vlasů, kde hladívám tě já…  Pilka, vyrobená z oceli, leží na posteli. vyjadřuje východisko, důvod něčeho  Z nudy začal číst knihu.  Neděláme to jen tak, z plezíru. vyjadřuje příslušnost ke skupině vymezené počtem  Jen jedno z patnácti kontrolovaných aut nesplňovalo požadované technické podmínky.

Z

západ

Synonyma z synonyma

Která slova mají podobný význam jako z?

z čeština » čeština

od ze s pryč pro zpod zevnitř za ven ve v tam se roz- nad kvůli k dopředu do de-

Z čeština » čeština

zet

Gramatika z gramatika

Jak se gramaticky správně používá z?

z · předložka

+
++

Příklady z příklady

Jak se používá z?

Jednoduché věty

Z nějakého důvodu se cítím živější v noci.
Každý člověk, který je sám, je sám proto, že má strach z ostatních.
Z důvodu nešťastné lásky spáchal sebevraždu.
Teče ti z nosu!
Co bys dělal, kdyby jsi viděl člověka z jiné planety?
Z tohoto pokoje je pěkný výhled na horu.
Je obviněn z únosu.
Žádný učený z nebe nespadl.
Je těžké přeložit básničku z jedné řeči do druhé.
Byl vyhozen z auta.
Koukal se z okna.
Víš z jakého důvodu?
Nemůžete ho obvinit z krádeže, aniž byste měl důkaz.
Tony umí z naší třídy nejlépe anglicky.
Nesmíš spustit z očí svůj životní cíl.
Musíš akorát přečíst pár stránek z téhle knížky.
Je tu pro tebe hovor z Akemi.
Kávu dovážíme z Brazílie.
Barva se loupe z oprýskané zdi.
Lije jako z konve.
Z lékařského pohledu vám doporučuji zhubnout.
Neměli jsme v úmyslu z plánu vynechat Mary.
Objednal jsem si knihu z Londýna.
Lev vyrval maso z mrtvé žirafy.
Měla jsem velký strach z hadů.
Jazyky jako francouzština, italština a španělština vycházejí z latiny.
Z čeho se vyrábí máslo?
Z nějakého důvodu nefungoval mikrofon dříve.
Jeden z mých přátel tě zná.
Stal se z něj slavný herec.
Sýr a máslo se vyrábějí z mléka.
Mám několik přátel z Ameriky.
Pták odletěl a zmizel z dohledu.
Jsme z Kolumbie.
Přestože si většina z nás představuje mozek jako celek, ve skutečnosti je rozdělen na dvě hemisféry.
Sekretářce byla na cestě z banky ukradena obálka se sto tisíci jeny.
Někteří z nich spáchali sebevraždu.
New York je jedno z největších měst světa.
Pohovky jako tato nejsou z nejlevnějších.
Žádná z těchto knih není užitečná.

Citáty z filmových titulků

Je to honorovaný Brit. Každopádně. Povýším ho z vojína na nadporučíka.
Neprohrál bych! Stává se z tebe idiot.
Navíc nám skupina z Kyota darovala Nightmary a spousty informací.
Máme za to, že ho někdo z nich podporuje. Kvůli vojenským povinnostem nemám na vybranou a musím se přemístit do horského pásma Narita.
Takže jsme se konečně stali jedněmi z nich.
Zero, přestaň z nás dělat blázny!
Jsme odříznuti od světa. Jestli si kdokoliv z vás myslí, že beze mě vyhrajete, tak mě klidně zastřelte.
Proč vybrali tohle místo? Všechno bude ztraceno, když armáda najde data z Code R.
Žádná odezva z oblasti tři!
Musíme přerušit hlavní transportní cestu z Čínské federace.
Můžu něco vyčíst z jeho rozhovoru s touhle holkou.
Nepřátelé vylézají z vody!
Svět vyvedený z míry tvými názory!
Z-záloha?!
Vy. Vy jste z Austrálie, ne?
To přijel z Austrálie kvůli mě?
Jo, potřebuju ho na omáčku z černých fazolí.
Je mi z toho nanic.
Dostaneš se do vážných problémů, jestli z toho bude další skandál.
To se vám tolik líbím, že jste přiletěl až z Austrálie.
Stelly z Posledního koncertu.
Počkejte chvilku, přinesu z auta Yuneho oblečení.
Volám z vysílačky, co mám v sanitce.
Voják Kururugi Suzaku z 11-tého oddílu. Případ 1075, týkající se vraždy Prince Clovise.
Z nedostatku důkazů vás tímto propouštíme.
Že prý si nic z toho nepamatuje. To je stejná výmluva, jakou měl Patre!
Vždyť jste s námi prohráli, vy psi z poražené země!
Před tím, než Princezna Cornelie dorazí, musíme očistit hanbu z našich spojenců!
Jestli máš z Britů strach.
Vyletělo mi to z ruky.
Ty nechceš odejít z Arei 11?
Jeho pilotem není nikdo jiný, než jeden z našich studentů a osobní rytíř princezny Euphemie!
Je z něj jen základní kostra.
Vypadá to, že to musím vzdát. Z různých důvodů.
Kousky mozaiky nám živě ukazují chyby z minulosti.
A to bylo plné jídla z té kůlny.
Ostatním se moc nelíbilo, že jsem v osadě, protože jsem podle nich ukradl jídlo z kůlny a pak ji spálil.
Je to tu z nějakého důvodu.
Byl by z toho průšvih.
Ta mohla být z čehokoli.
Mohla být z ptáka.
Nebo z jelena.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu už v létě roku 1945, ještě před kapitulací Japonska.
Z málokoho dnes vyzařuje velký zápal pro OSN.
Mnohem tvrdší úder však konsensus roku 1945 inkasoval ve chvíli, kdy jsme se všichni radovali z pádu sovětského impéria, druhé velké tyranie dvacátého století.
Ne všichni jsou z tohoto amerického náhledu nadšení.
Problém se vyskytuje ve všech zemích, jež postihuje hrozba terorismu, byť se to v mnoha z nich neprojevilo až tak příznačně.
Některá z dnešních omezení habeas corpus a občanských svobod mají doložky o dočasnosti, které omezují jejich platnost; všechny takové předpisy by měly pravidelně prověřovat parlamenty.
Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
První varianta by umožnila producentům kdekoliv na světě využívat úspor z rozsahu.
Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí, měla by silný liberalizující dopad.
Kdyby však TTIP vyřadilo z politiky vzájemného uznávání firmy z třetích zemí, jejich konkurenceschopnost oproti evropským a americkým firmám by se tím podstatně snížila.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Krize namísto toho vzešla z amerického debaklu podřadných hypoték, který globální ekonomiku rychle stáhl do nejhlubší recese od 30. let 20. století.
Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
Na uvolněné místo nastoupil liberalismus, jenž vytvořil obrovské bohatství pro některé lidi, avšak na úkor ideálu rovnosti, který vzešel z druhé světové války.
I menší teroristické úspěchy jsou však nákladné z hlediska zmařených životů, peněz a uzavírání jinak otevřených společností.