am | tým | Tom | TIM

tam čeština

Význam tam význam

Co znamená tam?

tam

na onom místě na ono místo

Synonyma tam synonyma

Která slova mají podobný význam jako tam?

Příklady tam příklady

Jak se používá tam?

Jednoduché věty

Je tam problém, který nevidíš.
Tam a zpátky? Jen tam.
Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.
Bydlela tam asi pět let.
Protože tam pracoval jeho otec.
Protože jeho otec tam pracoval.
Musíš tam okamžitě jít.
Musel jsem tam jít sám.
Musela jsem tam jít sama.
Nikdo tam nebyl.
Jdeš tam taky?
Jdete také tam?
Bylo tam snad až tisíc lidí.
Dávej pozor! Je tam velká díra.
Požádal mne, abych tam počkal, než se vrátí.
Poslal jsem posla místo toho, abych tam šel sám.
Bydlívala tam ohavná příšera.
Chtěl jsem tam jít.
Chci tam jít ještě jednou.
Tam je kočka.
Nemohu si vzpomenout, jak se tam jde.
Někdo to tam určitě nechal.
Jak je tam?
Nevím, jak se tam dostat.
Na cestě tam nám došel benzín.
Prostě tam na mě počkej.
Budeš tam muset asi hodinu čekat.
Ten stařec tam bydlel sám.
Můžeme se tam dostat autem.
Najdeš si tam kamarády.
Chtěl bych, abys tam šel.
Bude tam za deset minut.
Tam nechoď.
Bunda, která tam visí, je moje.
Je tam pár věcí, kterým nerozumím.
Vím, že nechystáš dorazit na moji party, ale chtěl bych, abys tam byl.
Tam je dobře, kde my nejsme.
Věděl jsem, že jsi byl tam.

Citáty z filmových titulků

Dala jsem tam nějaké borůvky.
Kvůli přítomnosti princezny Cornelie tam byl dočasně omezen přístup.
Podle našich informací se tam někde nachází hlavní základna Japonské osvobozenecké čety, že?
Ah, hned jsem tam, vydrž.
Darlton? Nepřátelská základna je tam?
Pošlete jim tam záložní jednotku.
Vaše Veličenstvo, nestůjte tam, je to nebezpečné!
Vrátit. Takže tam teď patří?
Je jich tam pět.
Pokud chcete, můžete jít tudy. Mají tam skvělou zmrzlinu.
Je to tam bezpečné. Není to tam strašidelné jako v ghettech.
To, co tam provedli, je sebevražda.
Pokud se tam dostaneme, můžeme zničit nosný pilíř a celý hotel se potopí.
Měli zvláštní díl o adoptovaných dětech ve vaší ranní show? Ano. - Tam byl.
Přála bych si poslat vás tam, odkud jste přišli.
Tam ne.
Ne, tam ne.
Opravdu tam je?
Potřebovala bych vědět,. jestli tam u vás máte vysílačku?
Bylo nám receno, že tam prišla do kontaktu se Zerem.
Nedělají tam rozdíly mezi Brity a 11-tými. Hele. Proč neposlechneme Euphemii a nepřipojíme Řád černých rytířů k nim?
Naposledy tam bylo hodně problémů, protože teprve zřizovali speciální oblast.
Bylo tam celkem 11.095 svazků, zkompletovaných skupinou 2.000 učenců.
Důležité bylo, co jste udělali, když jste se tam dostali.
Byli zvědaví, jak by tam mohli vydělat peníze.
Ale možná, že tam bylo jen trochu moc té samozřejmosti na způsobu, jakým dynastie Ming řídila Čínu.
Hodně štěstí v Africe, já jsem tam nikdy nebyla ale prý je to k popukání!
Pojďme tam.
T-tam?
Áááá! Hej, nestůj tam!
Je tam napsané.
Jenom mám pocit, že můj čas tam skončil.
Něco by tam mohlo být.
Víte, že je tam někde s Johnnym?
Nemůžeme jí tam nechat.
Říkala, že si nemůže vůbec vzpomenout, co tam dělala.
Zastavili jsme, podívali jsme se a nic tam nebylo. Celá ta atmosféra, to všechno vypadalo, jako by vás někdo sledoval.
Pořád si myslíte, že tam něco je, a teď ta věc s tou oblohou.
Otevřel jsem jí a byla tam knížka.
Opravdu jsi tam šla? Do pekla?
Musíte jít k pohřebišti, rakev už je na cestě tam.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je nutné obejít byrokratické aparáty, aby se pomoc dostala tam, kde je jí třeba: na půdu obdělávanou nejchudšími rolnickými rodinami na světě.
Proč tam nepřidat švýcarský frank nebo kanadský dolar?
Nebo proč tam koneckonců nezařadit ruský rubl či indickou rupii?
K válčení mezi státy může dodnes docházet tam, kde lze nalézt strategické frontové linie, jakými jsou například hranice mezi Izraelem a Sýrií, hranice mezi Indií a Pákistánem nebo hranice rozdělující obě Koreje.
Ohromující pravda zní tak, že frakování uspělo tam, kde Kjóto a uhlíkové daně selhaly.
Nedlouho poté mě prezident Kagame požádal, abych šel bojovat do Konga a pomohl tam skoncovat s kolosálně zkorumpovaným Mobutuovým režimem.
Hlavní ponaučení z útoku na Paříž zní, že musíme být připraveni zasáhnout tehdy a tam, kde to právě bude zapotřebí.
Byl jsem nadšený, že půjdu ve stopách svého staršího bratra, který tam už studuje.
Zlý svět tam venku by neměl mít možnost dotknout se Země svobody.
Takže tam, kde Hiatt vidí tým reportérů, již byli při kontrole Bushovy administrativy až příliš zbabělí, vidí Frankel novinářskou obec, kde ledabylý a zmatečný proces nicméně odvádí uspokojivou práci.
Někteří z nich už tam jsou déle než pět let.
Aby se tam dlouhodobě udržely, irácká vláda bude muset upravit ústavu způsobem, který usmíří sunnitskou obec.
Snižování sociálních výdajů - právě tam velké peníze odtékají - by bolelo.
Během prvních dvou měsíců po ničivém cunami, které tam tehdy v prosinci udeřilo, navštívilo zemi bezmála 50 hlav států a ministrů zahraničí.
Dnešní Berlín, živý a omlazený, obrozený pilnou prací německého lidu a jeho obětí ve prospěch sjednocení země, byl příhodným prostředím pro konferenci Institutu pro nové ekonomické myšlení (INET), kvůli níž jsem tam přicestoval.
Další myšlenkou je požadovat od všech, kdo v USA chtějí své postavení přistěhovalce legalizovat, aby se vrátili domů a tam čekali v pořadníku.
Současně však jeho administrativa zadržuje přibližně 400 vězňů na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě. Někteří z nich už tam jsou déle než pět let.
Takový rámec by odhaloval příležitosti k lidské spolupráci, a tím poskytoval užitečný základ pro politické a ekonomické systémy, které uspějí tam, kde současná uspořádání ztroskotala.