am | tým | Tom | Tim

Tam němčina

zástupce TAM

Význam Tam význam

Co v němčině znamená Tam?

Tam

männlicher Vorname Tam geht schon zur Schule.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Tam překlad

Jak z němčiny přeložit Tam?

TAM němčina » čeština

zástupce TAM

tam čeština

Překlad Tam německy

Jak se německy řekne Tam?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Tam německy v příkladech

Jak přeložit Tam do němčiny?

Jednoduché věty

Je tam problém, který nevidíš.
Es gibt da ein Problem, das du nicht siehst.
Tam a zpátky? Jen tam.
Hin- und Rückfahrt? Nur Hinfahrt.
Tam a zpátky? Jen tam.
Hin- und Rückfahrt? Nur Hinfahrt.
Tam kde se pálí knihy, posléze se upalují lidé.
Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.
Bydlela tam asi pět let.
Sie hat ungefähr fünf Jahre dort gelebt.
Protože tam pracoval jeho otec.
Weil sein Vater dort gearbeitet hat.
Protože jeho otec tam pracoval.
Weil sein Vater dort gearbeitet hat.
Musíš tam okamžitě jít.
Du musst sofort dorthin gehen.
Musel jsem tam jít sám.
Ich musste dort alleine gehen.
Musela jsem tam jít sama.
Ich musste dort alleine gehen.
Nikdo tam nebyl.
Dort war niemand da.
Jdeš tam taky?
Gehst du auch dorthin?
Jdete také tam?
Gehen Sie auch dorthin?
Bylo tam snad až tisíc lidí.
Es waren vielleicht bis zu tausend Leute dort.

Citáty z filmových titulků

Dala jsem tam nějaké borůvky.
Und jetzt probier doch das mal! Danke.
Kvůli přítomnosti princezny Cornelie tam byl dočasně omezen přístup.
Unsere Truppen fiihren gerade eine Operation gegen Terroristen im Saitama-Getto durch.
Podle našich informací se tam někde nachází hlavní základna Japonské osvobozenecké čety, že?
Befreiungsfront dort ihre Basis. Vielleicht sind Sie bis dahin erfolgreich.
Ah, hned jsem tam, vydrž.
Neulinge, was willst du machenl?
Darlton? Nepřátelská základna je tam?
Die Basis des Gegners ist also dort?
Pošlete jim tam záložní jednotku.
Schickt Darlton die Reservetruppe.
Vaše Veličenstvo, nestůjte tam, je to nebezpečné!
Es ist zu gefaihrlich!
Vrátit. Takže tam teď patří?
Ist das etwa sein neues Zuhause?
Je jich tam pět.
Du hast keine Chance gegen die.
Pokud chcete, můžete jít tudy. Mají tam skvělou zmrzlinu.
Ich habe auch Eis im Angebot.
Je to tam bezpečné. Není to tam strašidelné jako v ghettech.
Am Kawaguchi-See sind viele britannische Touristen, da ist es sicher.
Je to tam bezpečné. Není to tam strašidelné jako v ghettech.
Am Kawaguchi-See sind viele britannische Touristen, da ist es sicher.
To, co tam provedli, je sebevražda.
Sollten wir uns nun freuen oder sie bedauern?
Pokud se tam dostaneme, můžeme zničit nosný pilíř a celý hotel se potopí.
Durch ihn konnen wir vorrticken, das Fundament zerstoren und das Hotel zum Einsturz bringen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je nutné obejít byrokratické aparáty, aby se pomoc dostala tam, kde je jí třeba: na půdu obdělávanou nejchudšími rolnickými rodinami na světě.
Die Bürokratien müssen umgangen werden, um die Hilfsleistungen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden: in den Boden, der von den ärmsten Bauernfamilien der Welt bestellt wird.
Proč tam nepřidat švýcarský frank nebo kanadský dolar?
Warum sollte man nicht den Schweizer Franken oder den kanadischen Dollar aufnehmen?
Nebo proč tam koneckonců nezařadit ruský rubl či indickou rupii?
Oder, wenn wir schon mal dabei sind, den russischen Rubel oder die indische Rupie?
K válčení mezi státy může dodnes docházet tam, kde lze nalézt strategické frontové linie, jakými jsou například hranice mezi Izraelem a Sýrií, hranice mezi Indií a Pákistánem nebo hranice rozdělující obě Koreje.
Zwischenstaatliche Kämpfe können immer noch dort vorkommen, wo sich strategische Frontlinien befinden, z. B. an Israels Grenze zu Syrien, Indiens Grenze zu Pakistan und an der Grenze, die die beiden Koreas voneinander trennt.
Ohromující pravda zní tak, že frakování uspělo tam, kde Kjóto a uhlíkové daně selhaly.
Die erstaunliche Wahrheit ist, dass Fracking dort erfolgreich ist, wo Kyoto und Kohlendioxidsteuern versagen.
Nedlouho poté mě prezident Kagame požádal, abych šel bojovat do Konga a pomohl tam skoncovat s kolosálně zkorumpovaným Mobutuovým režimem.
Bald darauf bat mich Präsident Kagame, im Kongo zu kämpfen, um dem überaus korrupten Regime Mobutus ein Ende zu bereiten.
Hlavní ponaučení z útoku na Paříž zní, že musíme být připraveni zasáhnout tehdy a tam, kde to právě bude zapotřebí.
Die zentrale Lehre aus dem Angriff auf Paris ist, dass wie bereit sein müssen, gleichermaßen über Zeit und Räume hinweg zu handeln.
Byl jsem nadšený, že půjdu ve stopách svého staršího bratra, který tam už studuje.
Ich war aufgeregt, dass ich nun meinem älteren Bruder folgen sollte, der dort bereits studierte.
Zlý svět tam venku by neměl mít možnost dotknout se Země svobody.
Das Land der Freien sollte durch das Böse draußen nicht berührt werden können.
Takže tam, kde Hiatt vidí tým reportérů, již byli při kontrole Bushovy administrativy až příliš zbabělí, vidí Frankel novinářskou obec, kde ledabylý a zmatečný proces nicméně odvádí uspokojivou práci.
Wo Hiatt also eine Presse sieht, die etwas zu feige bei der Beaufsichtigung der Regierung Bush vorging, sieht Frankel eine Presse, die trotz ihres nachlässigen und verwirrenden Systems immer noch gute Arbeit leistet.
Někteří z nich už tam jsou déle než pět let.
Einige von ihnen sind mittlerweile seit über fünf Jahren dort.
Aby se tam dlouhodobě udržely, irácká vláda bude muset upravit ústavu způsobem, který usmíří sunnitskou obec.
Um diese langfristig so bleiben zu lassen, wird die irakische Regierung die Verfassung so ändern müssen, dass die sunnitische Gemeinde besänftigt wird.
Snižování sociálních výdajů - právě tam velké peníze odtékají - by bolelo.
Eine Kürzung der Sozialausgaben - wo sich das große Geld befindet - wäre schmerzhaft.
Během prvních dvou měsíců po ničivém cunami, které tam tehdy v prosinci udeřilo, navštívilo zemi bezmála 50 hlav států a ministrů zahraničí.
Innerhalb der ersten beiden Monate nach dem verheerenden Tsunami, der das Land im Dezember heimgesucht hatte, statteten fast 50 Staatschefs und Außenminister der Insel einen Besuch ab.