o | D | zo | xo

do čeština

Význam do význam

Co znamená do?

do

solmizační slabika v hudbě

do

karta ve špádech

do

vyjadřuje směr dovnitř  Vlak vjel do tunelu a zahoukal. vyjadřuje směřování k nějaké hranici; až k  Pili až do rána. vyjadřuje výskyt události v určitém období  Vídáme se dvakrát do roka.

Synonyma do synonyma

Která slova mají podobný význam jako do?

Gramatika do gramatika

Jak se gramaticky správně používá do?

do · předložka

+
++

Příklady do příklady

Jak se používá do?

Jednoduché věty

Je nevyhnutelné, že jednoho dne odejdu do Francie, jen nevím kdy.
Nechci jít do školy.
Obvykle chodívá do parku se svým psem.
Do školy jezdím většinou na kole.
Většinou přijde pozdě do školy.
Je těžké přeložit básničku z jedné řeči do druhé.
Padl jsem do bezvědomí.
S chutí do toho, půl je hotovo.
Jela taxíkem do muzea.
Dal si do čaje trochu cukru a mléka.
Podle zákona musíme děti posílat do školy.
Počítejte do třiceti.
Zamilovala se do ruského přistěhovalce.
Teta Thea jela do Kalifornie k synovcům a neteřím.
Nechci chodit do školy.
Včera jsem šel do zoo.
Včera jsem šla do zoo.
Zamiloval ses do ní na první pohled?
Když ti byly dva roky, uměl jsi počítat do deseti.
V neděli do školy nechodíte, že?
Opozdil jsi se do práce.
Musíš se vrátit do devíti hodin.
Do které třídy chodíš?
Jak často jezdíš do ciziny?
Jak často jezdíš do zahraničí?
Musíš tu zůstat do pěti.
Do jaké strany patříte?
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Všechny cesty vedou do Říma.
Nevím, kdy Bob přijel do Japonska.
Nechci, aby ses zapletl do tohoto problému.
Kopla do dveří.
Nepleť se do cizích věcí!
Chodíval do práce pěšky.
Kovbojové vjeli do neznámého města.
Mohu jít do práce?
Musím udělat hromadu práce do konce týdne.
Čím dál víc manželských párů jede na líbanky do zahraničí.
Kdo se bojí, nesmí do lesa.

Citáty z filmových titulků

Pojedeš s Nanali do Japonska.
Tak už jdi do školy.
Jen tě střelím do nohy, abys tu zůstal.
Co cesta do Toda nebo do Kawaguchi?
Skupino Gordon, přesuňte se do oblasti 516.
Nalákejte nepřítele do bodu N2.
B7, zahaj palbu do směru dvou hodin.
Nic moc se nestalo, jen do sebe narazila dvě auta. Ale nikdo jim nepomohl.
N1, přepni se zpět do normálního signálu a předstírej, že jsi britský voják.
N2, vysílej signál a ustup do nemocniční oblasti.
Blbost! Musel bych se všem dívat přímo do očí.
Máme za to, že ho někdo z nich podporuje. Kvůli vojenským povinnostem nemám na vybranou a musím se přemístit do horského pásma Narita.
Ani my jsme mu do toho nemohli mluvit.
Vydělám hodně peněz a vrátím se do Koreje.
Přivádíte mě do rozpaků. - Děkuji vám.
Dostaneš se do vážných problémů, jestli z toho bude další skandál.
Vydělám spoustu peněz a vrátím se do Koreje.
Vešel do špatného domu.
Do auta.do auta!
Zabila jsem ho.a chtěla jsem utéct do lesa.
Asi si spolu vyjdeme do toho lesa.
Dej tu ruku do hajzlu!
Myslela jsem si, že jsi se připletl do toho chaosu, co způsobil Zero.
Pojď, půjdeme do koupelny.
Svět se vrhne do mnohem většího chaosu.
Vracet se do rodné země takhle.
Prostě se schováš do stánku.
Řekl jsem ti, že ti nějakou donesu do pokoje.
Náhradní plyn do hořáku. Vzpomínám si, že jsem ho dala sem. Oh?
Omlouvám se, že jsem tě zatáhl do takové divné nehody.
Můžete vysílat toto video i do Arei 11?
Zamotali do mého trička trochu jídla a schovali to v lese.
Chci to dotáhnout do konce, ale chci, abychom to zvládli jako tým. Tak nějak jak to dělá Neeko.
Vstal jsem brzy, a hned jak jsem otevřel dveře, vrazil jsem do oštěpu zabodnutého do země.
Pokud tu zůstane, tak se mnou pravděpodobně nepromluví až do konce.
Stěhuji se do Victoriiny bývalé postele.
Jdi do prdele, děvko!
Přesvědčit k návratu do kempu?
Myslím, že je to tu bezpečnější, než se vrátit do kempu, kde mě kvůli tobě nemá ráda hromada lidí, která mě furt z něčeho obviňuje.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
Všechny formy levicové ideologie - vlastně všechno, co zavánělo kolektivním idealismem - se začaly pokládat za pomýlený utopismus, který může vést jedině do gulagu.
Nemůžeme se jednoduše vrátit do minulosti.
Přednesl strhující vyprávění o svém dobrodružství, doplněné záběry toho, jak se vznáší, chytá do úst bubliny a podobně.
Konečně jsem investovala do Space Adventures, společnosti, která Shuttleworthův výlet do kosmu organizovala.
Příští měsíc napíšu o tom, co vlastně výcvik pro čekatele na cestu do vesmíru zahrnuje.
Vstoupilo do dějepisu jako začátek něčeho nového, snad nové éry, každopádně však jako okamžik změny.
Pro všechny ostatní byl vyhlášen jakýsi stav ohrožení, který státu umožnil zasahovat do základních občanských práv. Kontroly na hranicích se pro mnohé proměnily v muka a na značné množství osob doléhá policejní perzekuce.
Právě naopak, obecně vzato se do problémů nedostali zastánci těchto opatření, nýbrž jejich kritici.
Krize namísto toho vzešla z amerického debaklu podřadných hypoték, který globální ekonomiku rychle stáhl do nejhlubší recese od 30. let 20. století.
Bohužel v důsledku zkracování dluhové páky v soukromém sektoru a zvýšení úspor domácností americká ekonomika, tažená dluhem a spotřebou, sklouzla do recese.
Nebudou-li k dispozici finance ze zahraničí, zisky z amerického vládního dluhu porostou a ekonomika USA se opět propadne do recese.
Vytrvalé reinvestice čínského přebytku obchodní bilance do amerických vládních cenných papírů jsou tedy pro růst a finanční stabilitu USA nesmírně důležité.
Znamená to snad, že v Rijádu bude viset vlajka s Davidovou hvězdou, nebo že Abdulláh pojede do Jeruzaléma, kde jej polibkem přivítá sám Ariel Saron?
To, jak bude přijata, může rozhodnout nejen o tom, jak se budou do budoucna vyvíjet izraelsko-palestinské vztahy, ale i o míru uvnitř Saúdské Arábie.