ú | ů | z | ž

u čeština

Význam u význam

Co znamená u?

u

vyjadřuje blízkost něčeho  Tužka leží u sešitu. přítomnost v nějakém prostředí  Žije u rodičů. příslušnost k něčemu  Monitor je u počítače jednou ze základních komponent. kniž. vyjadřuje zaklínání se při nějaké bytosti  u všech rohatejch!, u Joviše!, u všech všudy zast., kniž. (před slovy začínajícími retnicemi, zejména v-) v, ve zast., kniž. (před slovy začínajícími retnicemi, zejména v-) v, ve

Synonyma u synonyma

Která slova mají podobný význam jako u?

u čeština » čeština

vedle s při dolů dole k za- ve v také spolu s podle pod nad kolem i blízko

Gramatika u gramatika

Jak se gramaticky správně používá u?

u · předložka

+
++

Příklady u příklady

Jak se používá u?

Jednoduché věty

Její dům stojí u moře.
To u nás zná každý dítě.
U žen existují dvě možnosti: žena je buď anděl - anebo je ještě naživu.
Bydlím u strýce.
Láska začína u sebe samého.
Vše jsem yzkoušel, ale měl jsem u ní špatné karty.
Jsem u rodičů.
Hovoří o tom u nás celé město.
Většinou se všichni najíme společně u stolu.
Máš u sebe pero?
Máte u sebe pero?
Při první návštěvě u vás jsem zabloudil.
Ten kluk stojící u dveří je můj bratr.
Domluvím se s někým, aby tě vyzvedl u tebe doma.
Stál u dveří.
Můj otec byl u námořnictva.
Hodně štěstí u zkoušky!
Vypadá to, že jsem tu páté kolo u vozu. Měl bych jít.
U starších lidí se rány hojí pomaleji.
Kdo je u telefonu?
Je mi to u prdele.
Můžeš strávit noc u nás.
Tento zpěvák je velmi populární u mládeži.
Chtěla bych sedět u okna.
U brány parku stojí dvě motorky.
Pojďme to probrat u šálku kávy.
Stávka je asi konečně u konce.
Takhle se to tady u nás nedělá.
Uvidíme se u soudu.
U mne je všechno v pořádku. A u vás?
Žije u moře, ale plavat neumí.
Tom čeká ve frontě u pokladny.
Kde je tady u vás supermarket?

Citáty z filmových titulků

Vyžádal sis audienci u vládce Británie jen proto, abys řekl tohle?
Stejně jako u Clovise budu muset využít stráží. Hm?
Ty jsi pořád u armády?
I kdyby se chtěli změnit, skončí u první překážky.
Takže to jde určitě na odbyt, hlavně u Japonců.
U-uteč.
Proto jsi zůstala u nás doma?
Měla ta kočka něco u sebe?
Zkusím se u Cornelie přimluvit.
Jenom ne u tebe.
Bylo by mi u prdele, i kdyby ti to zadal Papež.
Už je to skoro u konce.
U nás doma je to snad nejchaotičtější a nejhlučnější místo na světě.
Nemyslím je. U těch automatů byl jeden týpek.
Nemáte nějaké u vás doma?
Potřebovala bych vědět,. jestli tam u vás máte vysílačku?
Starověké římské ruiny zde u Caesarea v Izraeli jsou toho docela silnou připomínkou.
Yongle osobně přijal zvíře u brány císařského paláce v Nanjingu.
Byli to finanční potíže, nebo politické hádky u císařského dvoru?
V roce 1498, více než 80 let po čínském průzkumníkovi Čeng Cheovi přistál v Malindi u Keňského pobřeží Vasco da Gama.
Generál zmrzačil dívky z obce u!
Vrátíme se zpět v čase - Mormon! v U.S, 1823.
Každý den o ní zjišťuji něco nového. A je to docela velká věc, a to bych u ní nikdy nečekal.
To není tak, že bych chtěl být magistrát nebo tak něco, ale při pohledu na vás mě bolí u srdce.
O čem to u všech všudy mluví?
Matahači padl u Sekigahary! Nezemřel.
Nevím. a vejdeš do Edského hradu západní věží u tvrze Marugošidžó.
Šatny u sálu. Šatny!
Co to povídáš? Matahači padl u Sekigahary! Nezemřel.
Jsem tím populární u personálu.
Teď u nohou. Výborně.
Chci být u ní.
Ale chci být u ní.
Chlap daroval ledvinu a vyvinula se u něj hrozná chuť na dýňový koláč.
Dělal jsem spinální korpektomii u 15leté oběti nehody.
Začíná studovat u Pierra Abelarda, tehdy největšího učence ve Francii.
Viděl ho u bufetu.
Byla moc dlouho u ledu.
A ty si zničíš život, pokud zůstaneš u tohohle stolu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V roce 1989 se zdálo, že temný odkaz druhé světové války, totiž zotročení východní Evropy, je konečně u konce.
Jelikož rychlý fiskální úpadek investory přivádí k obavám z kapitálových ztrát u cenných papírů americké vlády, devalvace by cizince přiměla k ještě větší zdráhavosti vůči financování amerického rozpočtového deficitu.
U některých nejchudších zemí světa - tedy těch, které jsou nejvíce závislé na cizí pomoci - MMF tvrdí, že zahraniční pomoc by se ve vládních rozpočtových propočtech neměla objevovat jako příjmová položka.
Špatná zpráva je, že je čím dál jasnější, že přinejmenším u velkých zemí platí, že měnové oblasti budou velice nestabilní, nebudou-li se držet národních hranic.
Překvapivé je, že toto agresivní chování není reakcí na žádné viditelné nebezpečí. Ceny ropy strmě rostou a Putinova obliba u veřejnosti také.
Británie nepotřebuje křeslo u stolu, u něhož se bude rozhodovat o euru.
Lidé příliš rychle zapomínají na Ukrajinu, na tuto velikou zemi u zítřejší hranice rozšířené Evropské unie.
Nikdo by neměl pochybovat o tom, že Kučma zamýšlí zůstat u moci, ať se děje co se děje.
Globální oteplování je jedním z oněch vzácných případů, u nichž se vědecká komunita obává budoucího vývoje více než běžná populace.
Právě u těchto otázek ekonomové nedokážou nabídnout jasné odpovědi.
Problém makroekonomiky tkví v tom, že typy příčin zmiňovaných u současné krize, je těžké systematizovat.
U výroku muže, který zemře za mřížemi poté, co se v roce 2008 zhroutil jeho vlastní pyramidový podvod v rekordní výši 50 miliard dolarů, možná bylo přání otcem myšlenky.
Jugoslávie byla rozdrobena, ale rozpad není u konce.
Zaprvé, finance z různých zdrojů jsou do jisté míry vzájemně zaměnitelné: nedostatek finančních prostředků u jedné složky úhrnného dluhu lze doplnit z přebytku prostředků původně určených k financování jiných složek.
Myšlenka normalizace vztahů s Izraelem vyvolala u některých imámů krajní odpor - v mešitách i na internetu.
A jak už jsme u snah mnoha zemí krizi zmírnit zaznamenali, jakmile zavládne nedostatek agregátní poptávky, zavádění nekooperativních, protekcionistických opatření je mnohem pravděpodobnější - přestože se všeobecně uznávají za mimořádně destruktivní.
Ceny ropy strmě rostou a Putinova obliba u veřejnosti také.
Dnes se však tato data běžně uvádějí u zemí s vysokými příjmy včetně těch, které se řadí vysoko v žebříčcích hospodářské prosperity a lidského rozvoje - dokonce i u vysoce rozvinutých západoevropských sociálních států.