Jemen | jelen | jeden | neon

nejen čeština

Význam nejen význam

Co znamená nejen?

nejen

ne pouze  Byl jsem tam nejen já, ale i ostatní.

Synonyma nejen synonyma

Která slova mají podobný význam jako nejen?

nejen čeština » čeština

nejenom

Příklady nejen příklady

Jak se používá nejen?

Jednoduché věty

Tom mluví nejen anglicky, ale i německy.
Když tě tvůj přítel upozorní na tvé chyby, přijmi to, co ti řekl, nejen pokojně, ale i s vděkem.
Nejen Tom musí studovat, ale i já.
Ženy nejen vidí věci jinak než muži, ale i vidí věci jiné.
Tatoeba je velmi užitečný nástroj pro studenty cizích jazyků, a nejen pro ně.
Londýn je nejen hlavním městem Spojeného království, ale také Anglie.

Citáty z filmových titulků

Nejen Tamaki, ale i Inoue a ostatní jsou nadšení.
Nejen, žes nám podpálil naši restauraci. Nechal ses chytit.
Podpálils restauraci, která patřila Ziggymu Woichikovi a jeho synovi, a ty nejen, že přežiješ, ale dostaneš se dřív z lochu?
Nejen říct, ale udělat.
A nejen to.
K tomuto závěru musíte dojít nejen zdravým rozumem, ale i díky svému patriotizmu.
A uvidíš nejen to, než večer dojde půli. budeš se naklánět u Šikmé věže v Pise.
Ale podle názoru soudu, jste nejen při smyslech. ale jste ten nejpříčetnější člověk, který kdy vstoupil do této síně.
Pokud s ním dnes nepojedeš, zpackáš tím nejen svůj, ale i jeho život.
Kvůli té vaší akci teď bude třeba zbavit se nejen té dotyčné dámy, ale ještě dvou dalších lidí.
Nejen dům, ale celý tvůj svět, plný lásky a nádhery.
Požadujeme nejen vítězství nad Millfieldem a Sedbury, ale též, pokud vás to nebude příliš obtěžovat, poměrně slušné výsledky při zkouškách.
Nejen my, celá škola.
Nejen že nechává úmyslně ztroskotat lodě, ale nechá i ty co přežijou chladnokrevně zavraždit!
Nejen naši spojenci, ale i členové Řádu se chtějí přidat do speciální oblasti.
Pochopení toho, jak Západ porazil zbytek nám dává nahlédnout nejen do minulosti, ale také do budoucnosti, a myslím, že budete souhlasit, že nám to pomůže odpovědět na otázku, která by mohla být nejdůležitější v naší době.
Na prahu nového století, v roce 1400, měl císař Yongle k dispozici další dopravní techniku, která měla potenciál udělat z něho vládce a to nejen Říše Středu, ale celého globálního trhu.
Byla to nejen pýcha Londýna. Všechna velká evropská města byla hrdá na svou vlastní autonomii.
Nejen že se tam vyvíjí a funguje, ale daří se mu a celý ekosystém závisí na tomto bizarním prostředí.
Nalezené mikroorganismy nejen žijí v těchto horkých pramenech, ale i vzkvétají.
Je možné, že život jinde ve vesmíru může prospívat v jiných tekutinách, nejen ve vodě a tak musíme mít oči otevřené.
Nejen, že si teď musíme dávat bacha na produkci, která s námi hraje psychologickou hru, teď se ještě musíme starat o tohohle chlápka.
Není tajemstvím, že Declan miloval nejen život.
Ale říká se, že kříženci jsou nejen chytřejší ale i zdravější než tihle čistokrevní.
To mu přináší nejen čest, ale i štěstí.
Chci být slušný nejen v chování, ale i v myšlenkách a touhách.
První cesta do Las Hurdes byla postavena až roku 1922. Předtím o něm neslyšel nejen zbytek světa, ale dokonce ani Španělsko.
Samozřejmě bych sem také mohl přijít s různými zvěstmi. s tím, co se o vás povídá. že nejen v saloonu zpíváte. ale navíc se účastníte podvodných partiček pokeru. při kterých lidi švindlem přicházejí o ranče.
Jste nejen pokrytci, ale i zbabělci.
Nejen že jsem získal vějíř, ale princezna Železný Vějíř byla půl dne mou ženou.
Toto je příběh z chladného Severu, v době kdy to bylo nejen nejchladnější místo, ale také nejtvrdší místo na světě.
Jsem nejen ohavný, ale i ne moc bystrý.
No, nejen jedno přání. Celý pytel přání.
Vybírá si knihy podle předpokladu, že lidé nejen umí číst, ale umí dokonce i myslet.
Jeho objev ztělesňuje nejen jeho dřinu, ale i dřinu těch zbylých 999 lidí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
Změna uvažování je nutná nejen na Západě, ale i na Východě.
Taková rezoluce by obsahovala nejen bič, ale i cukr v podobě záruky, že Írán bude mít přístup k bezpečným fázím jaderného palivového cyklu.
Cílem musí být nejen vydobýt si znovu srdce Evropanů přemožených skepsí, ale také přesvědčit je, že pro zvládnutí výzev, jimž Evropané čelí, je Unie nepostradatelná.
Problém je tím naléhavější, že jednotlivé země mohou svůj tržní podíl posílit nejen větší konkurenční schopností soukromého sektoru, ale také zaváděním ochranářských opatření.
Dárci by měli pomoc strukturovat tak, aby zajistili, že podpoří zdravé strategie a programy národního rozvoje, nejen své vlastní úzké zájmy.
Pravomoci švédské fiskální rady jsou obzvlášť široké a dávají jí mandát nejen k vytváření prognóz, ale i k hlubšímu pohledu na pohnutky, jež vedly k vládním politikám, a důsledky, které z nich plynou.
Pokud však můžeme udělat pro lidi a planetu více prostřednictvím adaptace, pak se takový přístup zdá nejen mylný, ale dokonce i nemorální.
V dnešním Německu se drtivá většina občanů hlásí k tvrzení, že 8. květen 1945 byl dnem osvobození - nejen pro Evropu, ale i pro samotné Německo.
V důsledku toho se nižší socioekonomické skupiny nejen zmenšily, ale pravděpodobně se staly také homogennějšími ve smyslu osobních charakteristik, které zvyšují riziko zdravotních problémů.
Bushova vláda si svoje kuřátka předem nejen spočítala, ale prodala je dál!
MENLO PARK, KALIFORNIE - Reklama zajímá každého, nejen marketingové pracovníky.
Dobrou zprávou pro všechny ženy, na Východě i na Západě, je, že prezident Karzáí pod silnou mezinárodní kritikou - a nejen kritikou ze Západu - necelý týden po průvodu žen zákon změnil.
A nejen to: Polsko si dokonce zajistilo přední roli při samotném obsazování Iráku.
To, jak bude přijata, může rozhodnout nejen o tom, jak se budou do budoucna vyvíjet izraelsko-palestinské vztahy, ale i o míru uvnitř Saúdské Arábie.
Ta skutečně tvrdá práce je totiž teprve před námi. Budeme muset nejen řešit vnitřní praktické a politické problémy, které rozšíření s sebou přinese, ale i počítat se zeměmi v čekárně na členství, konkrétně s Ruskem.
To nevěstí nic dobrého nejen pro Čínu, ale ani pro zbytek světa.
Podle nich je vzhledem k úzké a zranitelné geografické podobě Izraele a přetrvávajícímu arabskému nepřátelství kontrola nad Západním břehem a Gazou nejen ideologickým imperativem, ale také bezpečnostní nutností.

Možná hledáte...