nejednou čeština

Synonyma nejednou synonyma

Která slova mají podobný význam jako nejednou?

nejednou čeština » čeština

opětovně nejedenkrát

Příklady nejednou příklady

Jak se používá nejednou?

Citáty z filmových titulků

Nejednou jsme se dobře pobavili.
Byl bych s ní rychle hotovej, jako se starou, ta ode mě dostala nejednou do zubů.
Zločiny nejednou vedou k vykoupení.
Nejednou si nic nepamatuješ?
Přesto sis nejednou přál, aby Karin umřela.
Chystala se na to celý týden a teď nejednou nechce jít.
Maskování vám může nejednou zachránit život.
Šťastně vdaná žena, nejednou zjišťuje, že miluje dalšího muže.
Nejednou se zrovna ty staráš o nenávistné klepy?
Jo, pomohl jsi mi. A nejednou.
Nejednou je označován jako přítel jejího otce.
Cože chcete nejednou nový účes?
Nejednou mě uvedla do rozpaků, protože jsem byl zrovna s přáteli.
Ale občas se stane, i po mnoha letech, že vám ji něco připomene-- třeba vůně, pár rytmů z písničky-- a nejednou se cítíte stejně hrozně jako v ten den, kdy vám řekla, že už vás nechce.
Je snadné zapomenout, že západní civilizace klesala a padala nejednou dříve.
Nejednou jsem ti říkala, že mu nemůžu ublížit.
Nejednou se zajímá o svou zemi.
Nejednou život horala, závisel na trefení cíle. Záviselo to i na tom, jak rychle dokáže znovu nabít.
Ta staroba je divná, nejednou nemáš žádné vyhlídky do budoucna.
Nejednou jsme jim vypálili vesnice, ukřižovali jejich vůdce a zotročili jejich mládež.
Ulice vedou k cíli, ale my se nejednou vracíme na stejná místa,.abychom se dostali tam, kam máme namířeno.
A co když naše obrana nevydrží útok německých vojsk? Jako už nejednou v 41. a 42. roce.
Byl bych s ní rychle hotovej, jako se starou, ta ode mě dostala nejednou do zubů. Prohlédl jste si všechno zboží?
Zdá se mi, že to nemá smysl, protože už jste nejednou vedl takové rozhovory.
Nejednou, ale nic mi nedala.
Pobývajíc často mezi Polo-Cocktovci, nejednou jsem slyšel jak říkali, že nemá smysl existovat jako trpaslík ve světě, kde už trpaslíci nejsou potřební.
Dokázala vylézt ze zahrady a přijít ke mně. Nejednou mě uvedla do nepříjemností, protože jsem byl zrovna s přáteli.
Nejednou jsem díval smrti do očí.
Já vidím přitažlivou a ohnivou mladou dámu, která si nejednou dokázala poručit, jako pravá carevna.
Prožil jsem s vámi nejšťastnější chvíle. Nejednou jste mne zachránili.
Jen jeho psaní bylo klidné. psaní, které mu nejednou. zachránilo život.
A. on. nejednou dokázal, že miluje tebe.
Tuhle písničku jsme tu od vás už nejednou slyšeli.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pacienti, kterým se péče dostane, jsou nejednou léčeni nestandardními, ba škodlivými přípravky.
Minulé století to nejednou dokázalo. I proto se Čína - navzdory nostalgickým rovnostářským frázím - za vlády postmaoistických vůdců rozhodla pro kapitalismus.
Ministři nejednou rezignují proto, že se ocitnou zapleteni do skandálu, v poslední době často ve spojitosti s financováním politických stran.
Politika tudíž nejednou byla zápasem spíše násilným než volebním a vlastnická práva jsou často nejasná.
Nejednou jsou tyto pletky nevyhnutelné, zejména v případě biomedicínského výzkumu.
Nejednou předkládal nová témata - o rizicích globalizace, o potřebě globální odpovědnosti, o své vizi Evropy jakožto federaci států a regionů - mnohem dříve, než se o nich odvážili diskutovat jiní státníci.
Nelze popřít, že mandát MMF, jenž má rozhodovat na základě objektivních ekonomických kritérií, nikoliv širších politických cílů, byl nejednou interpretován snad až příliš volně.
Když už pomoc nakonec přichází, nejednou je příliš pozdě: válka se znovu rozhořela.
Nejednou jsem tento psychologický jev přirovnal k vlastnímu postvězeňskému stavu: člověk se ve vězení léta těší na svobodu, a když je konečně propuštěn, zjistí, že se musí stále o něčem rozhodovat.

Možná hledáte...