nejenže čeština

Příklady nejenže příklady

Jak se používá nejenže?

Jednoduché věty

Nejenže se Tom narodil téměř slepý na jedno oko, ale ani na druhé už ve svém pokročilém věku nevidí kdovíjak dobře.

Citáty z filmových titulků

Ano. Nedávno, když byl v Okresní nemocnici na pozorování. nejenže odmítl být vyšetřen těmito gentlemany, státními psychiatry, ale ke všemu na ně zaútočil.
Nejenže se stýkala s tím anglosaským buřičem, jenž je shledán vinným z loupeže, vraždy, únosu a velezrady, ale zradila vlastní normanský národ.
Nejenže se žením, ale s pastorovou dcerou, dívkou z Brooklynu.
Nejenže vím.
Nejenže nasloucháte, ale ještě jste drzý. na tohle si posvítíme.
Nejspíš se však jedná o Venuši nebo Mars. Nejenže jsou tyto planety nejblíže Zemi - všechny dosavadní výzkumy naznačují, že jsou to jediné dvě planety připouštějící život, jak ho známe.
Jim Averell nejenže rozdává, ale také splácí dluhy.
A vy nejenže vypadáte, vy také jste banda vyžírků.
Je to přísně tajné. Nejenže zajali dr. Kokintze, ale vzali i jeho model Q-bomby.
Nejenže ví, jak krást státní tajemství, ale rozumí i mínění bohů.
Leffe, hele, když uděláme, co chceš, nejenže nás vyrazí z vlády, ale už nikdy nedostaneme ani místo učitele.
Nejenže jste tančila s princem, i jste se chovala jako princezna.
Nejenže vypadáš jako Cunliffe, ty i tak mluvíš.
Nejenže neplatíte činži, ale ještě mi ničíte byt!
Nedávno, když byl v Okresní nemocnici na pozorování. nejenže odmítl být vyšetřen těmito gentlemany, státními psychiatry, ale ke všemu na ně zaútočil.
Nejenže nebude ohrožována. ale zítra ji obsadíme a dáme pod náš dohled.
Aglaja nejenže ho nemiluje, ale navíc miluje jiného.
Nejenže jsou tyto planety nejblíže Zemi - všechny dosavadní výzkumy naznačují, že jsou to jediné dvě planety připouštějící život, jak ho známe.
Když se pak vrátil s armádou žoldáků, ti stejní občané mu nejenže otevřeli brány, ale stáli nečinně, když popravoval předáky města.
Váš otec nejenže podepsal smlouvu, on o to požádal.
Nejenže půjdou zpátky, ale překonáme i vlastní rekord.
Ještě jeden vtip, Královničko, a nejenže ti naplivu do očí, ale zmaluju ti je namodro.
Nejenže zajali dr. Kokintze, ale vzali i jeho model Q-bomby.
Nejenže se bojí, je mu zle. To je začátek Gettysova konce.
Nejenže chce utéct, ale on chce I mou ženu!
Pamatujte si: Nejenže jste tančila s princem, i jste se chovala jako princezna.
Nejenže nás sem pan neznámý vlákal, pod falešnou záminkou, ale dal si tu námahu a všechno o nás zjistil.
Vrah nejenže paní Blaneyovou uškrtil, ale ukradl jí z kabelky i peníze.
Nejenže jste podvodník, ale navíc jste i zbabělec.
Nejenže jsem zdravý, ale cítím se silnější, než kdy předtím.
Nejenže je výborný agent, ale taky dobře vede.
Nejenže vás budu krýt, ale nad to, inspektore Massarde.
Nejenže jsem objevil, že čte tohle svinstvo ale ke všemu je i čmuchálek!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud by to Írán učinil, nejenže by to prohloubilo rizika v nestabilním regionu, ale pravděpodobně by to nastartovalo proces rozpadu režimu nešíření po celém světě.
Tito farmáři pak nejenže uživí své rodiny, ale také si mohou začít vydělávat určitý tržní příjem a šetřit do budoucna.
Takové oblasti nejenže by umožňovaly regeneraci druhů, ale také by zajistily ekologické přínosy, které by se přelévaly i do sousedních nechráněných míst.
V Latinské Americe a mnohde jinde v rozvojovém světě zavádí MMF účetní rámce, které nejenže nemají valný smysl, ale které navíc vedou ke zbytečné úspornosti.
Nejenže opakovaně vytvářejí destabilizační bubliny aktiv, ale když ochabne poptávka, vstupují do hry síly, které pokles ještě prohlubují.
Nejenže svět přijme novou sadu cílů vedoucích k dosažení trvale udržitelného rozvoje, ale také získá novou globální znalostní síť, která pomůže tyto životně důležité cíle naplnit.
Nejenže by přiživila antiamerické postoje, aniž by dosáhla vytčených cílů, ale současně přeceňuje míru, do jaké se nová Evropa formuje jakožto opozice vůči USA.
První cesta je lepší: nejenže získáte více pracovních míst, ale vyrobíte i více užitečných věcí.
Nejenže se americké veřejné školy začínají jevit jako podřadné, ale totéž lze říci i o infrastruktuře, která dlouho bývala předmětem národní hrdosti.
Nejenže by se to tu mohlo stát, říkávají Indové, ono se to už stalo.
Nejenže se tyto otázky dotýkají samé podstaty hodnot země - významu slova demokracie a mezí pro vládní zásahy do života jednotlivců -, ale mají i ekonomický význam.
Nejenže otcové mohou a musí převzít větší roli při výchově dětí; řadu domácích prací může bez nejmenších problémů převzít také trh.
Google nejenže odkazuje uživatele na informace existující na webu, ale také shromažďuje informace o chování uživatelů a ponechává si je pro sebe.
DHÁKA - My lidé nejenže sdílíme planetu s řadou dalších druhů - rostlin, živočichů, a dokonce i mikrobů -, ale zároveň na nich závisí naše přežití.
Nejenže poznámky vedoucích představitelů Francie o opětovném vytvoření multipolárního světa vyvolávají znepokojení, ale poslední průzkumy veřejného mínění ukazují na pokles popularity USA mezi Evropany a touhu po nezávislejší politice.
Nejenže Bush zničil nejděsivějšího nepřítele Íránu a uvrhl americké vojáky do beznadějného úsilí, ale vedením války, která dramaticky zvýšila ceny energií, také obohatil energiemi oplývající Írán a Rusko.
Nejenže o tomto politickém programu EU pro posílení konkurenční schopnosti, hospodářského růstu a zaměstnanosti téměř nic neví veřejnost, ale tato nevědomost se týká i mnoha intelektuálů, akademiků, ředitelů, ba dokonce některých poslanců.
Z našich analýz vyplynulo, že ona neviditelná ruka nejenže není vidět, ale hlavně že vůbec neexistuje, či přinejmenším sešla věkem.
Přestože tamní domácnosti do jisté míry poškodil propad cen akcií, celé země nejenže nadále rostou, ale mohou také zvýšit domácí poptávku, aby vyrovnaly pokles exportů do USA.
Volba nejenže rozhodne, kdo bude příštím prezidentem země, ale také může určit budoucnost Brazilské centrální banky (BCB), a tudíž makroekonomickou trajektorii země.

Možná hledáte...