nejeden čeština

Význam nejeden význam

Co znamená nejeden?

nejeden

víc (výrazně víc) než jeden

Příklady nejeden příklady

Jak se používá nejeden?

Citáty z filmových titulků

Stejně začínal nejeden velký obchod.
A zbožná Anglie mi jich dává nejeden statný tisíc.
Bude tu třeba řešit nejeden problém, vyslyšet nejedno přání.
Nejeden, Hogu.
Chápu, že svržení vlády si vyžádá nejeden lidský život. Ale já bych o to nikoho žádat nemohl, protože nevím, co by zbylo až by krveprolití pominulo.
Přes skutek moudrý, jeho nejeden, záhadou jednou, je stále opředen.
Nejeden by se z toho pomátnul.
Jsem si jistý, že královna se Sirem Walterem vykouřila nejeden doutník.
Stát NewJersey dělal, co mohl. Poskytl tomuto muži nejeden, ale dva řádné procesy.
Už jste mi dal nejeden důvod, abych vás poslal před soud.
Nejeden fotograf se pokoušel proniknout do ghetta.
Určitě nejeden lékař by na to dal diagnózu.
Nejeden, který se pokusil zdolat tuto cestu, ji přežil.
Oba máte na to těhotenství nejeden názor.
Vím o jednom mladíkovi, který je nadějným spisovatelem. Napsal první jednání tragédie, kterou by se mohl pyšnit nejeden z mistrů.
Za první, že cesta bude kratší, což jak vím, vás nemůže mrzet, a za druhé, po úspěšném zvládnutí se na to nejeden z vás bude dívat, s velkou dávkou hrdosti.
S potěšením se v tanečním sále Dawnland nejeden mladý pár úspěšně pustil do moře manželského stavu.
Nejeden už po ní zašel hladem. -Však ty zas nahrabeš, lišáku. -Víme o tvých spádech.
Jel jsem do jeho domu, domu, v kterém jsem snědl nejeden oběd. do domu přítele.
Už nejeden ptáček se tu nachytal.
Pro to by nejeden dokázal zemřít.
Chápu, že svržení vlády si vyžádá nejeden lidský život.
Procházením této spouště. si nejeden z nás představí, co to pro lidi znamená. pro ty, kteří přežili, pro ty, kteří pomáhali. a pro ty, kteří truchlili.
Nejeden by si s tebou rád rozum vyměnil!
I vy máte určitě v záloze nejeden příběh.
Nejeden život byl kvůli tomu převrácen vzhůru nohama.
Nejeden se jí bojí a to má své kouzlo samo o sobě.
Nejeden! Já bych jen vystoupil a smál se.
Taková dobře provedená nevěra zachránila nejeden vztah.
Zničil jsi nejeden svět, Alecu.
Zákony existují k naší ochraně, nejeden ostatních, ale i nás samotných.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Všichni mají dobré vzdělání a nejeden získal americký podnikatelský titul.
Nejeden ministr vlády, bankovní úředník či představitel nevládní organizace od něj utržil neskrývanou kritiku stejně jako vášnivou chválu.
Nejeden muž navštěvuje ješivu (ortodoxní židovskou školu vyššího zasvěcení) až do čtyřiceti let, takže se jim nedaří získat hodnotný lidský kapitál upotřebitelný na sekulárním trhu.
Platební neschopnosti se blíží nejeden vlastník domu a totéž platí pro některé hedžové fondy a další instituce podnikající na základě rozsáhlých půjček.
Nejeden francouzský autor také vyjadřuje pronikavé prožitky národního úpadku a mnozí občané jsou přesvědčeni, že pravidla globální ekonomiky působí proti francouzským národním zájmům.
Korsičané se chtějí zbavit Francie a nejeden Skot zase Británie.
Nejeden přínos pro lidstvo dnes závisí na tom, že moře od Tichého po Indický oceán zůstanou zcela otevřená.

Možná hledáte...