1. STUPEŇ erotický 2. STUPEŇ erotičtější 3. STUPEŇ nejerotičtější

nejerotičtější čeština

Skloňování nejerotičtější skloňování

Jak se skloňuje nejerotičtější?

nejerotičtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...