1. STUPEŇ energetický 2. STUPEŇ energetičtější 3. STUPEŇ nejenergetičtější

nejenergetičtější čeština

Skloňování nejenergetičtější skloňování

Jak se skloňuje nejenergetičtější?

nejenergetičtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...