DOKONAVÝ VID pochopit NEDOKONAVÝ VID chápat

pochopit čeština

Význam pochopit význam

Co znamená pochopit?

pochopit

začít vnímat logiku příčinných souvislostí  Nepochopil jsem, proč tenhle vlak má pokaždé zpoždění. získat porozumění pro něčí jednání či postoje  Dlouho jsem jí vysvětloval, proč jsem to udělal, až mě nakonec pochopila. vysvětlit si určitým způsobem  To, co mi řekl, jsem pochopil jako výčitku.
DoporučujemeKurzy němčiny online pro samoukyKurzy němčiny online pro samouky

Synonyma pochopit synonyma

Která slova mají podobný význam jako pochopit?

Časování pochopit časování

Jak se časuje pochopit?

pochopit · sloveso

Doporučujeme...ČlánekJak si zapamatovat o 400 % vícPřečíst easylingo.cz »

Příklady pochopit příklady

Jak se používá pochopit?

Jednoduché věty

Lidé musejí pochopit, že svět se mění.
Nedokážu pochopit proč to udělal.
Nikdo ho nedokáže pochopit.
To se to pokusil pochopit.
Děkuji za vysvětlení! Pomůže větu správně pochopit.
Profesor nedokázal pochopit, co jsem tím myslel.
Nemohla pochopit, proč se hádali.
Myslím, že nemůžeš pochopit ten pocit, aniž bys byl ze stejné generace.
Tom chtěl pochopit, proč ho Mary nemá ráda.
Kdybych býval dovedl pochopit, co měl Tom na mysli, nebyl bych udělal tuhle chybu.
Sami se snažil tu situaci pochopit.
Musíme pochopit, že se stále učíme.
Tom se snažil pochopit vše, co se stalo.
Musíš pochopit, že je velmi nebezpečný člověk.
Všechno jsem Tomovi vysvětlil, ale on to nechtěl pochopit.
Nemohl jsem pochopit, co říká.
Je těžké pochopit, proč chceš odejít.
Nemohu pochopit.
Stále se snažíme pochopit, co se děje.
Marně jsem se snažil pochopit, co se děje.

Citáty z filmových titulků

I ostatní studenti mi pomáhají, ale pořád to nemůžu pochopit.
Měla jste pochopit, že je to důležité.
Každý musí pochopit, že našemu národu, který dík našim populačním zákonům roste početně daleko rychleji nežli ostatní národové, nestačí jeho dosavadní těsné hranice!
A jen ten, kdo ji poznal, může také pochopit utrpení a bolest lidského ducha.
Nedokážu pochopit, proč by potáplice odpovídala na leopardí řev.
Ale proč nedokážou pochopit, co jim naznačuji?
Kdybys mě tak mohl pochopit.
Chcete pochopit projekt, který se plánoval dva roky. Bude to prospěšné.
Snaž se to pochopit.
Vydržte, pánové, snažte se pochopit moji situaci.
Snažím se tě pochopit.
Ale nemůžu pochopit, jak jste vyložila důkazy.
Zkuste to pochopit. - Chápu to, pane.
Snažila jsem se to pochopit, právníci mi to vysvětlovali.
Chci, abyste mi pomohli pochopit, proč západní civilizace ovládá svět posledních 500 let.
Jediný způsob, jak odpovědět na tuto otázka je pochopit jak Západ přišel k tomu, že se stal tak silný, v první řadě.
A to nám pomáhá pochopit a představit si, jaký život by mohl vzniknout na cizím světě.
Podíváme-li se na život ve vesmíru, musíme pochopit, že se může objevit v různých velikostech a tvarech.
Musíme pochopit, že život se bude vyvíjet za podmínek, které se zdají velmi nepřátelské, velmi cizí.
Najednou jsem byl schopnej pochopit matčinu bolest.
Po, musel jsem trochu přejít do extrémů, ale myslím, že jsem tě konečně donutil pochopit skutečnou důležitost tréninku.
Promiňte, potřebuju tu chvilku jen stát, zatímco se pokusím pochopit co se právě stalo.
Musíte pochopit, že je to láska a. nechcete to tajit.
Snažíme se pochopit, co se tam dělo.
Pak ale budeš muset pochopit, že musím zvážit i další možnosti.
Ubohé dívky, nemohou pochopit, že na tomto světě miluji pouze hudbu a tebe.
Nedovedu pochopit proč.
Dovolte mu pochopit.
Až tehdy, když budou zašlé časem, bude národ schopný pochopit. velikost naší doby, protože ty, Můj Vůdče, ztělesňuješ Německo!
To nemůže pochopit nikdo, kdo nezažil podobnou pohromu na vlastním národě.
Mnozí neumí pochopit, že to není na příkaz státu!
Nemohu pochopit, jak mohl dostat tu zprávu.
Zkuste to pochopit.
Snažila jsem se to pochopit, právníci mi to vysvětlovali. Ale čím víc mluvili, tím míň vím. Sama nemůžu řídit podnik.
Nesnaž se to pochopit.
Musíš to pochopit. Musíš mi odpustit.
Vím jak se cítíte, pánové, ale také byste měl pochopit mou situaci.
Je to moje vina, ale musíte pochopit, že já.
Doporučujeme...Vo vobecný češtině a jiné příběhyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
Vzhledem k tomu, že Amerika má z čínských nákupů vládních cenných papírů USA obrovský užitek, není snadné pochopit, proč si americká vláda a kongres na bilaterální deficit běžného účtu tolik stěžují.
Zadruhé, všichni musí pochopit svůj vlastní zájem na co nejúplnějším a co nejrychlejším obnovení vyváženého růstu vyspělých zemí, aby potlačoval probíhající propad agregátní poptávky.
Pochopit, jak něco funguje, je ovšem také začátkem objevování způsobů, jak to pozměnit, nebo dokonce řídit.
Částečný neúspěch sociálního státu tak sice může napomoci k vysvětlení, proč nerovnosti v oblasti zdraví přetrvávají, avšak chceme-li jejich vzestup plně pochopit - a zvrátit -, musíme hledat jinde.
Když se zdálo, že americké bohatství spolu s rozmachem akciového trhu rok od roku vzrůstá, dalo se to pochopit - Američané bohatli i bez spoření, tak nač dávat peníze do bank?
Nyní stojí Ameriku značné úsilí pochopit nové souvislosti éry po studené válce.
CAMBRIDGE - Uznávám, že směnné kurzy není nikdy snadné vysvětlit ani pochopit, ale dnešní relativně robustní hodnota eura je mi poněkud záhadou.
Není státnickým uměním volit mezi válkou a diplomacií, jako by šlo o vzájemně se vylučující možnosti, ale pochopit, jak jdou dohromady.
Pro cizince je téměř nemožné pochopit skutečnou interní politickou dynamiku Íránu.
Trend není těžké pochopit.
Výzkum mozkových mechanismů strachu nám pomáhá pochopit, proč jsou tyto emoční stavy tak těžko kontrolovatelné.
Konzervativní vůdci totiž obvykle padnou, nedokáží-li pochopit svou vlastní zranitelnost, zejména když se revoluční výzva halí do konzervativního hávu.
K tomu, aby zvolili cíle a zformulovali je do vize, potřebují nejen získat od svých stoupenců podněty, ale také pochopit kontext jejich rozhodnutí.
Dále je třeba znovu vybudovat regionální konsenzus mezi všemi aktéry, včetně Pákistánu, Íránu a Indie, jejichž společnou zodpovědnost za mír, stabilitu a rekonstrukci v Afghánistánu musí Evropa a USA pochopit.
Z evolučního hlediska můžeme snadno pochopit altruismus vůči příbuzným a jiným lidem, kteří mohou naši pomoc opětovat.
Zdá se uvěřitelné, že jakmile se naše schopnost rozumového uvažování vyvinula natolik, abychom dokázali pochopit, že cizí lidé mohou trpět a těšit se ze života stejně jako my, začali se přinejmenším někteří z nás chovat vůči neznámým lidem altruisticky.
To rovněž pomůže národním parlamentům pochopit cíle EU a usnadnit své legislativní plánování.
Zároveň to však vyžaduje pochopit lidské chování, díky němuž se tato infekce mohla v Libérii, Sieře Leone a Guineji rozšířit.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Kurzy italštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »