čeština | angličtina | němčina | ruština
Gallo | call | all | allot

'allo angličtina

Význam 'allo význam

Co v angličtině znamená 'allo?

'allo

(representing Cockney or other accent) Hello.