čeština | angličtina | němčina | ruština

'bacco angličtina

Význam 'bacco význam

Co v angličtině znamená 'bacco?

'bacco

(slang) tobacco