čeština | angličtina | němčina | ruština
chem | Cheb | archer | chór

'cher angličtina

Význam 'cher význam

Co v angličtině znamená 'cher?

'cher

a teacher (a person who teaches in a school)