ll | ill | ell | all

'll angličtina

Význam 'll význam

Co v angličtině znamená 'll?

'll

(chiefly informal) will, shall (marking the future tense)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...