čeština | angličtina | němčina | ruština
all | ell | ill | elk

'll angličtina

Význam 'll význam

Co v angličtině znamená 'll?

'll

(chiefly informal) will, shall (marking the future tense)

Možná hledáte...