m | wm | um | Tm

'm angličtina

Význam 'm význam

Co v angličtině znamená 'm?

'm

Am, used especially in I'm. (dialect) Various forms of be.

'm

Represents the word madam or ma'am when used as a formal address of a female; as in yes'm and no'm.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

be