čeština | angličtina | němčina | ruština
am | bm | cm | BC

'm angličtina

Význam 'm význam

Co v angličtině znamená 'm?

'm

Am, used especially in I'm. (dialect) Various forms of be.

'm

Represents the word madam or ma'am when used as a formal address of a female; as in yes'm and no'm.

Možná hledáte...

be