čeština | angličtina | němčina | ruština
Kari | Iraqi | Ari | atari

'rari angličtina

Význam 'rari význam

Co v angličtině znamená 'rari?

'rari

(US, hip-hop, and, rap, _, slang) A Ferrari automobile.