čeština | angličtina | němčina | ruština

'splodey angličtina

Význam 'splodey význam

Co v angličtině znamená 'splodey?

'splodey

(slang, childish, _, or, humorous) Involving or reminiscent of an explosion or explosions.

'splodey

(slang, childish, _, or, humorous) In a manner involving or reminiscent of an explosion.