čeština | angličtina | němčina | ruština
stock | rocks | sock | sticky

'tocks angličtina

Význam 'tocks význam

Co v angličtině znamená 'tocks?

'tocks

Buttocks.