čeština | angličtina | němčina | ruština

- stammerer angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako - stammerer?

- stammerer angličtina » angličtina

stutterer