čeština | angličtina | němčina | ruština
bacil | bail | basil | fail

-afil angličtina

Význam -afil význam

Co v angličtině znamená -afil?

-afil

(chemistry) Used to form names of generic phosphodiesterase inhibitor drugs.