čeština | angličtina | němčina | ruština
Alia | Galie | vagina | alain

-algia angličtina

Význam -algia význam

Co v angličtině znamená -algia?

-algia

pain

Možná hledáte...

-ality | -alizer | -ally | -all | -al