čeština | angličtina | němčina | ruština
comic | amc | ami | amid

-amic angličtina

Význam -amic význam

Co v angličtině znamená -amic?

-amic

(chemistry) amic. (chemistry) Of, relating to, or derived from an amine, amide or amic acid.

Možná hledáte...