čeština | angličtina | němčina | ruština
-a | ap | a1 | aa

-ay angličtina

Význam -ay význam

Co v angličtině znamená -ay?

-ay

Used in the game of Pig Latin.