čeština | angličtina | němčina | ruština
berg | berth | Bergen | Berger

-bergh angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -bergh?

-bergh angličtina » angličtina

-barrow