by | aby | buy | byu

-by angličtina

Význam -by význam

Co v angličtině znamená -by?

-by

(in place names) habitation
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »