čeština | angličtina | němčina | ruština
ace | Ce | BCE | BSE

-ce angličtina

Význam -ce význam

Co v angličtině znamená -ce?

-ce

(chiefly, after 1, 2, or 3) Times: used to form a multiplicative numeral from a cardinal numeral.