čeština | angličtina | němčina | ruština
by | cj | Ac | ACC

-cy angličtina

Význam -cy význam

Co v angličtině znamená -cy?

-cy

(non-productive) Used to form nouns of state, condition or quality e.g. obstinacy. used to form nouns of state, condition or quality e.g. obstinacy

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -cy?

-cy angličtina » angličtina

cy