čeština | angličtina | němčina | ruština
Diane | dine | dene | Eden

-diene angličtina

Význam -diene význam

Co v angličtině znamená -diene?

-diene

(organic chemistry) An unsaturated hydrocarbon with two double bonds; a diene polymer of a diene

Možná hledáte...