Diane | seine | Irene | divně

-diene angličtina

Význam -diene význam

Co v angličtině znamená -diene?

-diene

(organic chemistry) An unsaturated hydrocarbon with two double bonds; a diene polymer of a diene
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...