Diane | seine | Irene | divně

-diene angličtina

Význam -diene význam

Co v angličtině znamená -diene?

-diene

(organic chemistry) An unsaturated hydrocarbon with two double bonds; a diene polymer of a diene
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...