čeština | angličtina | němčina | ruština
Alan | an | anal | aero

-ean angličtina

Význam -ean význam

Co v angličtině znamená -ean?

-ean

Forms adjectives, usually from proper nouns.