čeština | angličtina | němčina | ruština
free | Frey | fee | agree

-free angličtina

Význam -free význam

Co v angličtině znamená -free?

-free

free from; without