čeština | angličtina | němčina | ruština
gama | game | Gary | gay

-gamy angličtina

Význam -gamy význam

Co v angličtině znamená -gamy?

-gamy

Used to form nouns describing forms of marriage. describing forms of marriage

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -gamy?

-gamy angličtina » angličtina

gamy

Možná hledáte...