čeština | angličtina | němčina | ruština
allot | alot | lot | blot

-glot angličtina

Význam -glot význam

Co v angličtině znamená -glot?

-glot

language (anatomy) tongue

Možná hledáte...